Försvarsmaktens införande av ett komplext resurs- och ekonomiledningssystem baserat på tyska affärssystemet SAP hamnar nu på allvar under luppen, när regeringskansliet via försvarsdepartementet kräver svar på en rad frågor om det omtalade mångmiljardprojektet.

Bakgrunden är den granskningsrapport som Statskontoret släppte i december, där varningsflaggor hissades för skenande kostnader och bristande verksamhetsnytta.

Försvarsmakten har sedan dess sagt sig ha läget under kontroll och problemen under lösning, men regeringen är inte nöjd. Försvarsdepartementet vill därför ha in en detaljerad redovisning av kostnaderna för systemet, hittills och framöver.

– Vi vill veta exakt hur kostnaderna och kalkylerna ser ut, som ett underlag för en riskkalkyl, säger Reidar Ljöstad, departementsråd och chef för enheten för ekonomi, personal och samordning på försvarsdepartementet.

Försvarsmakten ska också svara detaljerat på hur kalkylerna för nyttohemtagningar ser ut, hur pass väl systemspecifikationerna anpassats till försvarets förändringsarbete, samt hur stora investeringskostnader som tillkommer för att bygga de säkerhetslösningar som ännu inte finns på plats.

Departementet noterar även att Försvarsmakten trots Statskontorets kritik redan avtalat med leverantören IBM om projektets nästa två etapper. Det avtalet vill försvarsdepartementet se.

Allvaret i regeringskansliets frågebatteri går inte att ta miste på. Försvarsdepartementet vill nämligen också veta vad kostnaderna och konsekvenserna skulle bli om systemets fortsatta införande skjuts upp – eller avbryts helt.

– Det enda kravet statsmakterna ställt på Försvaret är på ett rättvisande ekonomi- och redovisningssystem. Resten av Projekt Prio är försvarets egna ambitioner. Därför ställs frågan om det är möjligt att enbart göra det som ålagts av regeringen – och ha kontroll på det, säger Reidar Ljöstad.

Försvarsmakten ska svara på frågorna senast i början av april. Därefter väntas någon form av återkoppling från regeringen om eventuella åtgärder, sannolikt i höstens budgetproposition. Om inte regeringen bestämmer sig för avbryta projektet – då lär ett beslut behöva komma tidigare.

– Men någon sådan indikation finns inte, säger Reidar Ljöstad.

Fakta

  • Projekt Prio är Försvarsmaktens namn på införandet av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem. It-lösningen byggs på SAP och huvudleverantör är IBM.
  • Projektet har pågått sedan 2004 och systemet började införas 2009. 2012 ska allt vara klart.
  • Hittills har Prio kostat 1,1 miljarder kronor och slutsumman landar enligt Försvarsmakten på 2,5 miljarder kronor.
  • Om regeringen skulle kliva in och stoppa ett it-projekt hos en myndighet är det ovanligt, men inte unikt. 1999 stoppade den dåvarande regeringens Försvarsmaktens it-projekt Sirius, som kan sägas vara Projekt Prios föregångare. Sirius hade då pågått i sex år och kostat 380 miljoner kronor.