Hans företag har på flera fronter samtidigt rört sig närmare nätoperatörerna. Google har tidigare investerat i trådlösa nät och offentliggjorde nyligen planerna på att bygga sitt eget fibernätverk i USA. Det ska ge uppkoppling på en gigabit till upp till en halv miljon amerikaner.

Dessutom uppges Google sälja 60 000 exemplar av den egna mobilen Nexus One – om dagen.

Men något steg mot att bli operatör är det inte. Det slog Eric Schmidt fast under ett pressmöte på Mobile World Congress i Barcelona på tisdagen. Ett sådant steg beskrivs som närmast farligt.

– Vi kommer inte investera i storskalig infrastruktur, säger han.
– Det är en tuff marknad och vi är inte särskilt väl optimerade för den.

I stället lyfts fibern fram som ett sätt att främja bredbandsutbyggnaden i största allmänhet, vilket kan öka användandet av Googles tjänster och därmed ge intäkter från i första hand reklam. I dag får Google i stort sett alla sina intäkter från annonser.

Fibernätet ska enligt Google skötas på ett sätt som närmast liknar den svenska stadsnätsmodellen. Slutkunden ska inte sluta avtal med Google direkt utan flera operatörer ska kunna agera i samma nät på lika villkor.

På Mobile World Congress fick Eric Schmidt även svara på frågor om nätneutralitet. Google har länge varit en högljudd förespråkare för att operatörer inte ska diskriminera viss typ av trafik, men nu visar Eric Schmidt förståelse för att till exempel video prioriteras lägre i näten.

– Vi tycker det är viktigt att operatörer får hantera kapacitetbrist och missbruk av deras nät, för trådlösa nätverk har alltid begränsningar.

Däremot säger han, föga oväntat, nej till att en leverantör får sämre villkor än en annan. Om videotjänster hålls tillbaka ska det gälla alla, inte bara till exempel Youtube.

– Vi vill inte se diskriminering mellan olika leverantörer av samma medium, säger han.

I takt med att it-företag tar över allt fler av avancerade tjänster och applikationer, områden som operatörer länge försökt muta in, ställs ofta frågan om vad som blir operatörens huvudområde. Bara infrastruktur och uppkoppling? Nej, säger Eric Schmidt. Betalningar kan bli ett viktigt område i framtiden, och operatörer bör till och med kunna utmana kortföretagen.

– Operatörerna har den mest effektiva debiteringsmetoden, säger han.