I sitt tidigare arbete som projektledare upptäckte Thomas Jansson ett problem. Till skillnad från vad som är fallet med öppen källkod saknades ett forum för projektledare att dela modeller, förbättringar och erfarenheter.

– Visst finns det sajter för att hantera och driva projekt, exempelvis Projektplatsen. Men det har saknats renodlade sajter för att dela med sig av projektmodeller, förbättringar och erfarenheter gratis, säger han.

Tillsammans med kollegan Kjell Rodenstedt startade han därför arbetet med projektledarsajten Opgport.com, för ett och ett halvt år sedan. Lanseringen av första versionen av sajten skedde i slutet av januari.

Tidigare har han varit projektledare på Karolinska Institutet och affärsområdeschef på Cybercom.

– En projektledare har sällan något att jämföra sig med inom en organisation. Projekten är så olika varandra. Därför finns ett behov av en extern dialog och att kunna dela både projektmodeller och vad de resulterar i, säger han.

Allt innehåll på sajten ska, i likhet med öppen källkodstänket, vara gratis. Användarna ska kunna ladda upp och ned fritt, men får inte ta betalt för materialet.

– Ingen får lägga in upphovsskyddat material, samtidigt som det ska finnas ett åtagande att medlemmar som använder materialet och förbättrar det i sin verksamhet också ska dela med sig, säger han.

Sedan lanseringen har medlemsantalet ökat till över 200 personer. I mars lanseras sajten i en engelsk version, för europeiska användare.

Målet är att ha med den internationella lanseringen som draghjälp locka till sig tusen projektledare och andra anslutna innan sommaren.

– Intresset är störst från främst små- och medelstora företag, som vill kunna dela och använda projektmodeller, säger Thomas Jansson.

Delar av det utlagda materialet bygger på pmi-modellen, pmi, project management institute. Men även andra projektmodeller kan läggas ut, samt förbättringar av dessa.

– I många projekt görs anpassningar som ligger utanför själva projektmodellerna, exempelvis vid agil utveckling med scrum-modellen, eller avseende mätning, styrning och kvalitetsuppföljning, säger Thomas Jansson.

Portalen sker vid sidan om grundarnas jobb som egenföretagare och konsulter.

– Vi räknar med att få en viss lönsamhet under året, genom att sälja företagsabonnemang och annonser. Men det här är inget vi räknar med att bli rika på, säger Thomas Jansson.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Projektledarportalen Opgport lanserades i januari. Där finns bland annat finnas material om metoder, mallar, verktyg för styrning och hantering av projekt.

Allt material är gratis för privatanvändare, medan företagsmedlemmar får betala en abonnemangsavgift.

Portalen finns på http://www.opgport.com/