”Företaget har inte presenterat tillräckliga argument för att motivera ett uppskov av EU-kommissionens beslut”, uppger EG-rättens första instans, som hanterat Microsofts begäran om att skjuta upp kommissionens beslut, enligt Bloomberg News. Det meddelas också att ”Ansökan måste därför avslås i sin helhet”.

Bakgrunden till Microsofts överklagande är att EU-kommissonen krävt att företaget ska erbjuda en version av Windows utan mediaspelaren Media Player, att serverprotokoll ska göras tillgängliga för konkurrenter samt att företaget erlägger nära 500 miljoner euro i vite. Pengarna har redan tidigare deponerats i väntan på beskedet.

Kommissionen beslutade om åtgärderna mot Microsoft i mars tidigare i år. Hade Microsoft fått gehör för sin begäran om uppskov hade kraven inte verkställts förrän EG-domstolen fattat slutgiltigt beslut, något som bedömts kunna ta mellan två och fem år. EU-kommissionens beslut kom efter fem års granskning av om Microsoft missbrukar sin ställning som dominerande aktör.

I en kommentar uppger Microsoft att företaget, trots beslutet, har positiva förväntningar på den kommande utvecklingen i fallet, det vill säga när slutgiltigt avgörande kommer. Företaget uppger också att man nu överväger sina vidare åtgärder. Microsoft upprepar även beskedet att man kommer att följa domstolens slutgiltiga besked oavsett hur det lyder.

”Trots att vi hade hoppats att rätten skulle utesluta någon eller all kompensation i fallet, tror vi att rätten har noterat att Microsoft har ett antal starka argument vilka måste tas hänsyn till i det övergripande överklagandet.”, skriver Microsoft.

Läs beslutet i pdf-format från EG-rättens första instans.