Telia har myndigheterna på sig så här i juletider. Påbudet från Post- och telestyrelsen, PTS, gäller flytt av bredband för kunder som samtidigt flyttar och behåller sitt telefonnummer och leverantör. I dagsläget kan det enligt PTS ta upp till fjorton arbetsdagar innan en bredbandskund som är kund hos ett annat bolag än Telia får bredbandet inkopplat på den nya adressen, medan det i fallet med Telias egna kunder kan ta så kort tid som en dag.

Enligt ett beslut från PTS den 24 november i år ska Telia erbjuda andra bolag tillträde till accessnätet på samma villkor som Telia erbjuder sina egna dotterbolag. Det är med hänvisning till det beslutet som PTS nu ger Telia order att förändra situationen. Senaste den 24 januari ska bristerna vara rättade annars kan PTS förelägga Telia om detta.