Den 1 januari i år trädde Can-Spam-lagen i kraft i USA. Lagen ger utrymme för fängelsestraff i upp till fem år och böter på 250 dollar per spam upp till sex miljoner dollar. Men lagen tycks har inte avskräckt spammarna från sin verksamhet, skriver IDG News som hänvisar till uppgifter från leverantörer av bland annat antispamprodukter.

Enligt leverantörerna har mängden spam fortsatt att öka under året och företaget MX Logic gör exempelvis gällande att mängden spam, som uppgick till 67 procent av all mejl i februari, ökade till 75 procent i november.

Postini Inc, ett företag verksamt inom e-postsäkerhet, stärker MX Logics påstående. Enligt företaget har mängden legitim e-post sjunkit från 22 procent i början av 2004 till tolv procent i december. Företaget uppges hantera 2,4 miljarder mejl per vecka.

I stället för att minska mängden spam verkar Can-Spam ha gjort spammarna mer påhittiga. Antalet zombienätverk som skickar spam har till exempel ökat under året, enligt Postini. Ett zombienätverk är ett nät av datorer som infekterats av trojanska hästar som, i de här fallen, ägnar sig åt att skicka spam.

Enligt MX Logic kom mellan 30 och 50 procent av den totala mängden spam från zombienätverk i april. Metoderna för att söka efter mottagaradresser på nätet har också förfinats, anser Postini.

Kritiker menar nu att Can-Spam inte fungerar och att lagen i själva verket hjälper spammare. Detta på grund av att lagen är utformad enligt principen opt-out, vilket innebär att en mottagare av till exempel reklam aktivt måste tacka nej till varje avsändare, exempelvis spammare.

Dessutom, menar kritikerna, hindrar Can-Spam tillämpningen av de strängare lagar som stiftats i en del amerikanska stater. Kritik riktas också mot Can-Spam för att lagen förhindrar privatpersoner från att stämma spammare.

Förespråkare för Can-Spam menar att lagen visst fyller sin funktion, och att ett flertal större mål kommit till stånd tack vare lagstiftningen, men att det krävs hård tillämpning av lagen för att den ska fungera.

Bakom åtal mot spammande företag ligger bland annat Microsoft, America Online, Earthlink och Yahoo. I september i år dömdes för första gången någon enligt Can-Spam-lagen. Bedömare tror att mängden spam ökar också under 2005.