Som CS tidigare skrivit bygger Voddler på mediecentret XBMC, med rötterna i Xbox Media Center. Programmet lyder under licensen gpl. På flera forum har det diskuterats huruvida det svenska företaget lever upp till kraven om att all kod ska släppas när man använder källkod under licensen.

Nu kritiserar Cory Fields, pressansvarig för utvecklarteamet bakom mediecentret, Voddler för att använda deras källkod felaktigt.

– Ett företag som inte håller fast vid licensen kränker inte bara skaparnas rättigheter utan undanhåller också förbättringar från en bred användarbas som annars skulle dra nytta av ändringarna, säger han till Computer Sweden.

Cory Fields har själv laddat ned den senaste släppta källkoden och utan framgång försökt kompilera spelaren.

Han påpekar att det inte bara är deras upphovsrätt som har ignorerats utan även ett flertal andra utvecklares. XBMC, som helt är framtaget av frivilliga, bygger på andra program som lyder under gpl. Han säger också att gruppen bakom spelaren inte är intresserade av att göra en rättslig sak av det. Anledningen till att de har utvecklat XBMC är att det är roligt – något som inte kan sägas om att driva en rättsprocess

Voddler tillbakavisar kritiken och hävdar att den kod de har lagt upp är tillräcklig för att följa licensen.

– Det går att kompilera en spelare utifrån den kod vi har lagt upp. Den kan inte spela vårt innehåll men den kan spela andra mediefiler, säger Ellinor Lejman, pressansvarig på Voddler.

Hon påpekar också att innehållshanteringen sköts av ett annat program som samarbetar med spelaren. Den lyder inte under gpl utan en stängd licens.

Enligt juristen Tobias Edvardsson på advokatbyrån Lindahl beror eventuella gpl-överträdelser på hur Voddler har valt att kompilera sin klient.

Om de har byggt två program som är sammanlänkade räcker det med att källkoden för det program som bygger på XBMC finns tillgänglig för kunderna. Han tar upp Linuxkärnan som exempel. Själva kärnan under gpl, men det finns exempelvis drivrutiner som är baserade på slutna licenser och de påverkas inte direkt av gpl.

– Om Voddler lever upp till gpl eller inte kan jag inte uttala mig om då jag inte känner till fallet. Men generellt kan man säga att om de har byggt sitt program på ett gpl-program så kan det utsättas för något som lite elakt kallas för systemsmitta, säger han.

Det innebär att om de har kompilerat ett program som bygger på XBMC så måste de tillhandahålla sina kunder med källkoden till hela programmet.

Cory Fields säger att de inte bryr sig om pengar eller efter att smutskasta Voddler.

– Vi är inte intresserade av ekonomisk kompensation utan bara av att gpl efterlevs både bokstavligt och till andan. Med det sagt så skulle vi inte ha något emot att hjälpa till om de andra projekt som är inblandade tillsammans startade en medvetenhetskampanj.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

General public license, gpl, är utvecklad av Free software foundation. Tanken är skydda öppenheten i programvara.

Den som väljer att licensiera sitt program under gpl släpper koden fri för vem som helst som vill använda den. Om någon annan vidareutvecklare programmet och distribuerar det måste denne i sin tur göra all källkod för det egna programmet tillgänglig. Andra kan då vidareutveckla det nya programet.

Kända program som lyder under gpl är Linux och den svenskutvecklade databasen MySQL.