Världen börjar inse vidden och konsekvenserna av naturkatastrofen i Sydostasien. Och behovet av information är enormt.
De senaste dagarna har bloggarna på internet fått stor betydelse som ett snabbt och enkelt medium för att få fram information till och från katatrofområdet. Tidigare har bloggar annars mest varit ett forum för att ge uttryck för sina personliga åsikter ocensurerat på nätet.

Personer på plats i katatrofområdena har via bloggarna gett detaljerade skildringar om hur det ser ut och vad som hänt och händer. New York Times skriver att vissa av bloggarna rent av ger en bättre bild av situationen än de journalister som åker runt där.

Andra bloggar ger information om räddningsinsatser och om hur frivilliga världen över kan hjälpa till med bland annat förnödenheter.
Via bloggarna söker också mängder av oroliga i hemländerna kontakt med sina anhöriga och oskadda kan få fram ett meddelande. Fortfarande är det nämligen svårt att få telefonkontakt med de drabbade områdena. Ett av dem är södra Thailand där en stor del av de drabbade svenskarna finns.

Till en början berodde en del av problemen med att komma fram på att Telias Thailandslina inte klarade av den plötsliga anstormningen och de som försökte ringa möttes av en spärrsignal. I måndags vidgade Telia sina kanaler till Thailand, men däremot vet företaget inget om hur telenätet ser ut inom landet.

– Nu är det inte trångt på vägen till Thailand utan nu beror det på att infrastrukturen är raserad när samtalen inte går fram. Kablar är bortspolade och det finns inga basstationer och telestationer. De som jobbar där nere har också svårt att kommunicera med varandra, säger Susanne Sturmhoesel, informatör på Telia

Enligt Telia får 30-35 procent av de som ringer från Sverige till Thailand svar men där räknas även de samtal som bara når en röstbrevlåda in.

Vissa av de bloggar som upprättats har förmedlat sms från personer i katatrofområdet som i vissa fall verkar ha gått fram säkrare än telefonsamtal. Även om sms går i samma fysiska nät som telefontrafiken så skickas de på ett annat sätt.

– Går de inte fram på en gång så buffras de i nätet och gör nya försök att skicka med jämna mellanrum tills det får kontakt. Det ger ju ytterligare en chans att få kontakt om man slipper sitta och ringa hela tiden, säger Susanne Sturmhoesel.

Fakta

www.p-h-u-k-e-t.com
Här efterlyser anhöriga saknade personer och oskadda i katastrofområdena kan meddela sig hem.

www.tsunamihelp.blogspot.com
startades i samband med katastrofen. Här publiceras information om räddningsinsatser parallellt med skildringar av vad som hänt och händer i de drabbade områdena.

www.worldchanging.com
Förmedar liknande information.

www.boingboing.net
En blogg som uppdateras med hjälp av sms-meddelanden som inkommer till bloggen.

Fler bloggar:
www.sumankumar.com
www.thiswayplease.com