I dagarna har en stämningsansökan lämnats in mot Jens of Sweden. Copyswede som står bakom ansökan hävdar att Jens of Sweden bryter mot bestämmelser i upphovsrättslagen genom att inte betala den så kallade kassettersättningen, en avgift som uppgår till sex kronor per spelare.

Nu går Jens of Swedens förgrundsgestalt Jens Nylander till attack mot Copyswede och kritiserar organisationen som han hävdar går en profithungrig musikbransch ärenden. I ett öppet brev hävdar Jens Nylander att musikbranschen använder Copyswede för att genom hot om stämningar försöka skrämma mp3-företag till att betala kassettersättning.

- Copyswede har varit på oss länge och i slutet av november sa de att de skulle stämma oss. Då talade vi med SVT som ställde flera frågor till Copyswede eftersom att även de är intresserade av saken, och sedan dess har Copyswede hållt sig lugna tills nu i mellandagarna när en av decenniets värsta katastrofer äger rum, då kommer det, säger Jens Nylander, som inte har för avsikt att ge med sig och betala kassettersättning.

- De har väl lyckats få en del av mina konkurrenter att betala, men jag säger nej, säger Jens Nylander.

Jens Nylander hävdar att företagets mp3-spelare inte ska omfattas av kassettersättning. Detta för att musik på spelarna inte kan förutsättas vara piratkopierad, vilket alltså innebär att alla avgifter och ersättningar redan är betalda. Nylander menar vidare att om Jens of Swedens mp3-spelare ska omfattas av ersättningen borde rimligtvis även andra apparater som kan spela mp3-filer göra det, exempelvis mobiltelefoner.

- Det råder fortfarande stor oklarhet om vad kassettersättningen ska gälla. Jag skulle vilja se Sony Ericsson betala sex kronor per mobiltelefon, säger Jens Nylander.

På Copyswede menar man att definitionen av en mp3-spelare inte är skriven i sten och att det därför inte går att göra någon enkel bedömning.

- Lagstiftningen säger att ”sådana anordningar som är särskilt ägnade” omfattas av det här. Någonstans finns det en glidande skala där man kan hamna i ett läge där någonting inte är ägnat i sådan utsträckning att man bör ta ut kassettersättning på det, säger Gun Magnusson, vd på Copyswede.

En mobiltelefon med inbyggd mp3-spelare kan enligt Gun Magnusson omfattas av kassettavgiften beroende på hur den används.

- Jag kan inte tvärsäkert säga i dag att en mobiltelefon med inbyggd mp3-spelare är särskilt ägnad, det beror på om man huvudsakligen använder den att tala i telefon med, säger Gun Magnusson.

Att Jens of Swedens spelare är mp3-spelare är emellertid solklart, menar Copyswede.

- Vi har bedömt det så, och det gör ju Jens Nylander själv också i sin marknadsföring, säger Gun Magnusson.

Magnusson menar att Jens of Swedens agerande medför att mp3-leverantörer agerar på olika villkor. En lång rad företag har valt att betala kassettskatt på sina produkter. Det finns emellertid fler företag än Jens of Sweden som inte gör det och som inte stäms av Copyswede. Ett exempel är Apple som säljer musikspelaren Ipod.

- Apple har vi en dialog med och vi utgår från att de kommer att registrera sig och gör de inte det kommer vi att släpa de också inför rätta. Men de har inte vägrat, det har Jens of Sweden, säger Gun Magnusson.

Vad händer om du döms att betala kassettavgift?

- Ja då får jag väl betala. Det viktiga för oss är att säga ifrån, säger Jens Nylander.

Fakta

Lagen (om kassettskatt) innebär att alla oinspelade kassetter, inspelningsbara CD, minidisc, etc., beläggs med en avgift om 2 öre per inspelningbar minut, dock max 6 kr per enhet. Liknande lagstiftning finns i flertalet europeiska länder.

Riksdagen har stiftat denna lag för att kompensera musiker, kompositörer, författare, regissörer, skådespelare, producenter, m.fl. när deras arbeten kopieras.

Kassettersättning är ersättning för privat kopierad musik, inte för piratkopierad dito. En mp3-spelare där kassettersättning erlagts och som spelar privat kopierad musik kan därför sägas innebära att upphovsmännen betalas två gånger, något Jens Nylander också kritiserar. Men Copyswede menar att det faktum att musik har köpts inte nödvändigtvis innebär att man också köpt rätten att kopiera.

- Om du köper rätten att ladda ned en låt till en dator är det inte säkert att det ingår rätt att ladda över den till mp3-spelare, då gör du det med stöd av en bestämmelse i upphovsrättslagen som säger att var och en för enskilt bruk får framställa enstaka exemplar av upphovsrättsskyddat verk, och det är på grund av den inskränkningen som lagstiftaren har sagt att man då ska ha en kassettersättning, säger Gun Magnusson.