I stället för att använda traditionella prov i skolan borde datorspel som World of Warcraft användas i skolundervisningen och också som ett verktyg för att bedöma elevernas förmåga.

Det anser James Gee, professor vid Arizona University och medlem i National Academy of Education i USA.

Han anser, enligt Daily Telegraph, att datorspel bör ingå i läroplanen eftersom de är ett mer effektivt sätt att lära sig än att de bombarderas med en massa information på en gång.

– Kommersiella videospel, sådana som drar in mycket pengar, är inget annat än problemlösningsplatser, säger han.

Han pekar också på att videospel ger konstant feedback.

– Vi tenderar att lära ut exempelvis naturvetenskap genom att berätta en massa saker och sedan låta dig forska. Spel lär ut åt andra hållet. Där får du göra saker och när du behöver informationen får du den.