Skolan ligger långt efter samhället i övrigt när det gäller it-användning och måste sätta fart. Det var alla eniga om när IT & Telekomföretagen anordnade paneldebatt. På plats fanns politiker och företrädare för skola, elever, fack och näringsliv.

Utbildningsminster Jan Björklund saknades dock, noterade CS chefredaktör Johan Hallsenius som modererade debatten. Mats Gerdau, riksdagsman för Moderaterna, tillbakavisade dock att det skulle bero på att frågan är nedprioriterad inom alliansen.

– Nej, det tror jag inte men it i skolan är inte en så politisk fråga och utbildningsministern är rätt politisk, sa han.

Mats Gerdau pekade också på att alliansen just nu arbetar med vilka skolfrågor som ska drivas framöver.

– Vi har gjort viktiga saker som att ordna ett nytt betygssystem men nu diskuterar vi hur vi ska fortsätta – hur skolan ska moderniseras. Om några månader presenterar vi våra idéer.

Marie Granlund, talesperson i skolfrågor för Socialdemokraterna, tycker det har stått still alldeles för länge efter satsningar som Itis på 1990-talet.

– Nu pratas det om att beslagta mobiler och det tycker jag man ska vända på och i stället fundera på hur vi kan använda tekniken.

Men det handlar inte bara om hur it ska användas i skolan utan också om att överhuvudtaget få in ny teknik i svenska skolor. Framför allt Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund tryckte på att det finns många skolor i landet som inte har några sådana resurser alls.

– Det måste vara rättvist och likvärdigt överallt och för dem som socialt sett har det sämst måste skolan vara kompensatorisk så att de också får samma möjligheter, sa hon.

På panelens önskelista för skol-it fanns infrastrukturlyft, bättre fortbildning för lärarna – och tid för fortbildning. Men det som flest pekade på var behovet av en nationell it-strategi för skolan för att skynda på utvecklingen. Det förenade också politikerna från båda blocken.

Marie Granlund ansåg att regeringen och riksdagen måste ta ansvaret och skapa en nationell it-strategi och se till att it också finns med i de nya kursplanerna för skolan.

– It ska vara med i alla kursplaner. De ska inte bara handla om i vilken årskurs medeltiden avhandlas. Det är också viktigt att kraftsamla alla resurser och ge Skolverket, eller någon annan myndighet, ett tydligt uppdrag att driva arbetet med it i skolan.

Mats Gerdau instämde i det mesta och tillade att det också behövs mer utvärdering och mätningar.

– Det som mäts blir gjort.

Fakta

I debatten deltog Marie Granlund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och talesperson i skolfrågor, Mats Gerdau, riksdagsledamot för Moderaterna, Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund, Kari Forsén, vd på Steria och ambassadör för Eskills Week, Charlie Hansson, vd på Chas, årets entreprenör 2009 och socialdemokratisk kandidat till riksdagen 2010, Darko Krsek, biträdande rektor och ansvarig för NV-programmet på Kärrtorps gymnasium, Philip Kapper, elev på NV-programmet på Norra Reals gymnasium och Maria Stockhaus, moderat kommunalråd i Sollentuna kommun.