Google bekräftar på en av sina bloggar att granskningen har inletts. Flera tidningar, däribland Wall Street Journals onlineupplaga, uppger att EU-kommissionens granskning än så länge befinner sig i ett tidigt stadium av faktainsamling.

Granskningen startar enligt samma källa efter att tre av företagets konkurrenter har riktat klagomål mot Google till EU-kommissionen.

De tre internetföretagen är brittiska prisjämförelsesajten Foundem, franska juridiksökmotorn Ejustice samt tyska onlineshoppingsajten Ciao, som numera ägs av Microsoft.

Google är kallsinnigt till konkurrenternas klagomål.

"Vi är säkra på att vår verksamhet drivs i enlighet med våra användares och partners intressen, samt att den sker i linje med europeisk konkurrenslagstiftning", uppger Google i ett uttalande på bloggen.

Informationen från EU-håll är än så länge knapphändig.

EU-kommissionen är den högsta konkurrensreglerande myndigheten i EU. Den genomför preliminära granskningar från ett konkurrensperspektiv när den får in klagomål från olika aktörer på marknaden.

Efter att ha undersökt marknaden och konkurrensläget, fattar kommissionen beslut om en fullskalig granskning ska startas.

Enligt Google har Microsoft, via det förvärvade sökmotorföretaget Ciao ett finger med i spelet. Sedan tidigare pågår en rättstvist mellan Ciao och Google, som först utspelade sig i tyska domstol. Därefter har Ciao lyft upp tvisten på EU-nivå.

Microsoft säger sig inte vara förvånat över granskningen, mot bakgrund av hur viktig marknaden för sökningar och annonser är, samt att Google har en dominerande position.

Läs mer på Googles blog

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden