Det är ett allmänt vedertaget synsätt att det inte finns några buggfria program. Hur hanterar du det?
- På flera sätt. Bland annat i form av redundans i form av hård- och mjukvara. Men också genom att skicka ett meddelande flera gånger.
- Man kan även utnyttja bilens egen redundans. Till exempel vid fel i en broms finns det förhoppningsvis tre korrekta bromsar som kan kompensera för detta fel.
- Minst lika viktigt är att ge stöd till konstruktörerna i form av utvecklingsmetoder och konstruktionsprinciper.

Om man måste göra saker redundanta, har man verkligen sparat någonting då?
- Ja, exempelvis är en rattstång väldigt tung. Dessutom är det enklare att dra elektriska kablar genom motorrummet än att dra fram en rattstång. Det blir också enklare att producera höger- och vänsterstyrda bilar.

Finns det några andra fördelar?
- Ja, systemen kan kompensera för förarens misstag. Om man kör på en glashal väg och måste väja, gör ett för stort rattutslag att bilen kanar rakt fram. Med ett elektroniskt system går det att anpassa hur mycket hjulen ska vridas för att bilen inte ska tappa greppet.

Är vi på väg mot automatiska bilar?
- Ja, till viss del. Men det finns fortfarande många begränsningar i form av lagar och förordningar. Det finns system som kan bidra till att förhindra kollisioner, men de är inte tillåtna än.
- Också billtillverkarna tvekar. Tekniken är fortfarande i sin linda och behöver utvecklas ytterligare.

Hur mycket av elektroniska system finns redan i bilar?
- De flesta moderna bilar har elektroniska gaspedaler. Att det blivit så beror bland annat på de allt strängare avgaskraven. Det är enklare att styra bränsleinsprutning och liknande med elektroniska system än med mekaniska.

Vad blir nästa område?
- Elektroniska bromsar, till en början med mekaniska reservsystem.
- Systemet för gaspådrag har en fördel. Uppstår ett fel går det att stänga av. Det är svårare med system för att styra eller bromsa bilen.

Hur påverkas körglädjen av de här systemen?
- Den ökar. Man har större möjligheter som fordonskonstruktör att bygga in olika funktioner i mjukvara.
- Volvo har exempelvis olika lägen för körstilar. Väljer man sportläget svarar motorn bättre på gaspådrag. Väljer man komfort blir körningen mjukare.

Men man kan ju välja att köra med ett ägg under foten eller att ständigt köra med gasen i botten?
- Skillnaden är att det för föraren känns som olika bilar. Tekniken ger möjlighet att få en bil för olika körstilar.