Många välkomnar det faktum att Microsoft måste låta alla Windowsanvändare välja – Internet Explorer eller inte. Men det stundande webbläsarvalet skapar oro på it-avdelningarna.

Många organisationer har standardiserat på Internet Explorer, vilket innebär att alla applikationer med webbgränssnitt testas för användning med bara den webbläsaren. Ett fritt val av webbläsare för användarna utan central kontroll kan innebära en smärre katastrof.

– Vi har applikationer som bara fungerar med Internet Explorer. Om användarna skulle byta till exempelvis Firefox och så skulle det inte fungera – och de skulle ringa oss och fråga varför. Det skulle generera jättemycket extrajobb och kostnader, säger Jonas Wiman, systemförvaltare vid Linköpings kommun.

När han fick höra talas om webbläsarvalet kollade han därför raskt upp hur hans organisation kan skydda sig. Webbläsarvalet sker genom att ett dialogfönster kommer upp på användarens skärm. I det finns information om marknadens tolv största webbläsare och möjlighet att installera en eller flera av dem. Dialogrutan pumpas ut som en automatisk uppdatering för Windows XP, Windows Vista och Windows 7.

– Alla pc som står ute i vårt nät uppdateras från en intern server. Nu gäller det för våra tekniker att vara uppmärksamma och inte släppa igenom uppdateringen till användarna, säger Jonas Wiman.

Men det är långt ifrån alla organisationer som kollar på Microsofts uppdateringar innan de går ut till användarna.

– Jag har jobbat på andra ställen där datorerna hämtar uppdateringar direkt från Microsoft hela tiden. De kommer att åka på det här, säger Jonas Wiman.

Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft, är medveten om att webbläsarvalet kan skapa problem på företag och organisationer.

– Men de flesta stora företagen har en uppdateringsserver vilket innebär att datorerna inte går direkt till Windows Update.

Och de som inte har en uppdateringsserver?
– Då får användarna uppdateringen, så är det helt enkelt. Man får göra användarna medvetna om det i sådana fall.

På grund av de väntade problemen ska Microsoft inte skicka ut uppdateringen vid ett och samma tillfälle. Webbläsarvalet började i måndags och ska vara klart i mitten av maj.

Fakta

  • Microsoft utför webbläsarvalet på uppmaning av EU-kommissionen, som anser att konkurrensen på webbläsarmarknaden snedvrids genom att Internet Explorer följer med operativsystemet Windows.
  • Förutom en uppdateringsserver som mellansteg finns det i vissa fall även möjlighet för administratören att sätta en registernyckel som stoppar visningen av valskärmen.