I dagsläget finns ingen fullständig redovisning över de nya avgifterna. Men på flera webbforum rasar debatterna. Ett inlägg riktar kraftig kritik mot att kostnaden för en examen, MySQL Certified Associate, mer än fördubbblats.

"Enligt min åsikt är detta helt oresonligt", skriver avsändaren bigdelboy på ett av Oracles officiella forum, och undrar hur prishöjningen stämmer överens med de garantier som Oracle tidigare har givit för öppen källkod.

En anställd på Oracle har gått i svaromål:

"Certifieringar är frivilliga och arbetsgivaren betalar ofta för dem. Testen görs normalt bara en gång och därför blir det en engångskostnad", skriver Kathryn Axelrod, databasadministratör på Oracle via ett e-postmeddelande till IDG News.

Enligt en officiell blogg är de licensavgifterna den första prishöjningen sedan Oracle startade sitt nya certifieringsprogram. Priserna varierar mellan olika länder, uppger Oracle, utifrån kostnadsnivåer och valutakurser.

En examen som avser Oracles applikationer i ett lågkostnadsland kan kosta 195 dollar, och motsvarande examen i ett exempelvis Europa eller USA kan kosta uppemot 300 dollar. Däremot ska priserna inte påverka testcertifieringar som redan har köpts in. Tidigare rabatter gäller också, men ställs i relation till de nya priserna.

De som har tecknat sig för en certifiering före den 1 mars behöver inte betala extra, lovar Oracle. Trots en förfrågan från IDG News har Oracle inte velat kommentera prishöjningen. Oracle uppger dock på en blogg att företaget avser att flytta från Suns tidigare certifieringar till nya certifieringar från Oracle.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden