Närmare bestämt handlar det om åtgärder för att komma åt immaterialrättsliga brott, särskilt sådana som begås genom att utnyttja internet.

– Fildelning är en växande företeelse, som inte alltid hanteras så bra inom lagens ramar. Inte minst rättighetsinnehavarna har reagerat. Det handlar om stora kommersiella intressen, säger Stellan Söderman, handläggare på justitiedepartementet.

– Många plockar hem film och musik från nätet och det finns olika hjälpmedel för det, vilket ställer krav på rättsväsendet. Som en del i detta har regeringen gett Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten i uppdrag att prioritera frågan ännu mer.

Den 15 juni ska myndigheterna ha kommit in med en redovisning över vad de har gjort. Åtgärderna bygger på en rapport som Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten redovisade för justitiedepartementet den 31 augusti. Där sägs att polis och åklagare behöver specialisera sig mera.

För att hantera den här typen av brott behöver en särskild kompetens byggas upp. Rikspolisstyrelsen i Stockholm har till exempel en särskild it-brottsrotel, dit de lokala polismyndigheterna skulle kunna skicka vidare fildelningsärenden.

I de nya regleringsbreven till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten kräver regeringen också att åtgärder för att komma åt immaterialrättslig brottslighet ska redovisas.

Det pågår dessutom en översyn om Ekobrottsmyndigheten ska få ett särskilt ansvar för den här typen av frågor. Det har också föreslagits att en tingsrätt i Stockholmsområdet ska bli specialiserad på immaterialrätt.

Läs regeringens beslut.

Fakta

  • Utökade civilrättsliga regler är på gång, enligt EU:s sanktioneringsdirektiv. Det påverkar varumärkesförfalskning, men också möjligheterna att få ut uppgifter om fildelare från internetoperatörerna. En promemoria väntas senare under våren.
  • Straffsatserna för den här typen av brott diskuteras också. EU-kommissionen har föreslagit att det lägsta maximistraffet ska vara fyra år. I Sverige gäller två år.

Immaterialrätten handlar om hur man kan skydda idéer, skrifter och konstnärliga alster från att kommersiellt utnyttjas av andra. Det innefattar relger om upphovsrätt, patent, mönsterskydd och varumärken.