Problemet med webbplatser som kräver vissa webbläsare är ofta att deras utvecklare tror att en typ av lösningar utesluter en annan. Men så är det inte alltid, det går att kombinera olika tekniska lösningar och ändå behålla kompatibilitet med alla populära webbläsare.

Okunskap eller lathet
Tyvärr slarvas det ofta, vilket till exempel kan resultera i webbplatser som bara fungerar med Microsofts webbläsare Internet Explorer.

– Jag vet inte om det beror på okunskap eller lathet. Visst kan det krävas lite extra jobb, men det är inte så svårt att skapa lösningar som fungerar med olika webbläsare, säger Robert Nyman på Know It.

Har förståelse
Robert Nyman har viss förståelse för att en del företag väljer att prioritera den absolut största användargruppen, de som använder Internet Explorer.

– Visst måste man ta hänsyn till Internet Explorer. Det finns säkert fler användare av en gammal version av Internet Explorer som version 5, än det sammanlagt finns användare av Opera och Safari.

Men poängen är att webbutvecklare inte behöver välja mellan olika webbläsare. Det som krävs är att lägga ner lite arbete i början av ett projekt för att skapa en struktur som är kompatibel med de olika webbläsarna och att följa etablerade webbstandarder.

I det här skedet går det även att få med lösningar för användare med speci-el-la behov, till exempel funk-tionshindrade som inte kan tillgodogöra sig ett normalt grafiskt användargränssnitt. Ett exempel på det är blinda som får texten på webbsidor upplästa för sig.

Samlad information
Det gäller i korthet att definiera principer för olika sätt att presentera information på ett ställe, i stället för att ha definitioner spridda på många ställen.

Ett exempel på bra struktur är enligt Robert Nyman att dela upp den kod som behövs för en webbplats i olika filer.

Högre prestanda
– Allt som rör utseende för webbsidor lagras i filer för css-mallar. Allt som rör interaktion med användaren lagras i Javascriptfiler.

Det innebär att koderna i själva html-filerna, de filer som representerar webbsidorna, blir platshållare som inte styr utseende eller hur interaktion med användare ska fungera.

– Användningen av css-filer ger också prestandafördelar eftersom de mellanlagras av webbläsaren på användarens dator.

Semantisk html
Det innebär att all information inte måste häm-tas från webbservern varje gång en ny sida på en webbplats ska visas. Robert Nyman kallar smart, strukturerad användning av html för semantisk html.

– Det handlar till exempel om att använda html-koder på ett konsekvent sätt.

Fakta

n Css, cascading style sheets, är mallar för hur olika element på webbsidor ska se ut.
n Med dessa mallar går det att få ett enhetligt utseende för alla sidor på en webbplats.