På onsdagen tecknade Tieto och elbolaget Södertörns fjärrvärme en avsiktsförklaring om att göra överskottsvärmen från Tietos nya datacenter till fjärrvärme. Tanken är att värmen från datacentret ska förmedlas via Södertörns fjärrvärmenät.

– När datacentret är fullt utbyggt räcker överskottsvärmen till att värma 1 000 bostäder, säger Carl-Harald Andersson, miljö- och hållbarhetsansvarig på Tieto.

Det nya datacentret är under uppbyggnad och ska stå färdigt i vår. Anläggningen byggs i ett av Fortifikationsverkets tidigare militära bergrum söder om Stockholm. Ytan är 20 000 kvadratmeter. Företaget kallar den "Sveriges säkraste och mest miljövänliga driftsanläggning".

Tieto har jobbat med återvinning av värme från datahallar i 30 år, men tidigare har värmeväxlarna bara sett till att värmeenergin återanvänds i själva datahallen och intilliggande byggnader. Nu ska alltså fler få ta del av den serveralstrade hettan. Södertörns fjärrvärmes nät når 55 000 hushåll i Botkyrka, Huddinge och Salem.

Tieto ger inte bort energin gratis.

– Men för oss är inte pengarna det viktiga, det viktiga är att det är miljövänligt att återvinna värmen på det här sättet, säger Carl-Harald Andersson.

Fakta

Förutom datacentret i Stockholm bygger Tieto nya anläggningar i Moskva och i Esbo, Finland.
Energieffektivitet, säkerhet och ett optimalt tillvaratagande av gröna energilösningar är "centrala krav" när de nya centren byggs upp.