När miljardrullningen med bredbandsstödet var som mest intensiv var det få som gjorde någon annan bedömning än att det handlade om långsiktigt väl använda skattekronor.

Men en förfärande stor del av stödpengarna ökade inte alls den svenska bredbandspenetrationen. Av statens fyra miljarder kronor i bredbandsstöd gick nästan 20 procent till en totalt misslyckad satsning i Teracoms regi.

Det statliga bolaget byggde ett jättenät med en räckvidd på 600 000 hushåll i ett femtiotal kommuner, se sid 4–5.

Men nätet lockade väldigt få bredbandskunder. Nyligen sålde Teracom sitt bredbandsbolag för en krona.

Staten är inte den enda förloraren i Teracoms bredbandsfiasko. Enskilda kommuner och EU pumpade in ytterligare 250 miljoner och Teracom investerade över 400 miljoner.

En viktig förklaring till den skattefinansierade miljardfloppen är att Teracom inte var ensamt om att öka bredbandstäckningen. Parallellt byggde Telia adsl-bredband. Även Telia var en av de största mottagarna med 25 procent av det statliga bredbandsstödet.

Det finns all anledning att från statlig sida noga utvärdera varför det gick så snett med en stor andel av de statliga bredbandsmiljarderna.

Det handlar om att mycket ansenliga belopp gick till spillo i stället för att användas till vad de faktiskt var ämnade för – att öka antalet bredbandsanvändare i glesbygden.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden