I version 10.1 av M3 har utvecklarna på Lawson Software sneglat på webbtjänster som Googles sökmotor. Det går att söka reda på transaktioner och annan information i systemet på samma sätt som man söker efter nyheter om Britney Spears eller Lady Gaga på webben.

Men litar revisorstyper och andra användare av affärssystem på användargränssnitt som påminner om konsumentinriktade webbtjänster?
– Jag tror det är en process att vänja sig. Det är viktigt att påpeka att sökfunktionen använder sig av åtkomstsystemet i M3, man ser bara den information man ska ha tillgång till i sökresultatet, säger Henrik Billgren, produktchef för M3 på Lawson.

Han anser att användningen av affärssystem styrs för mycket av deras menysystem och av de arbetsflöden som de är avsedda att stöda.

– Det borde kunna se ut som det gör på webben i stället.

Vad kan vi förvänta oss av Lawson och andra leverantörer av affärssystem de närmaste åren?
– Personligen tror jag på Googleliknande möjligheter att köra system. Det bör också se ut som sociala medier, med möjligheter till samarbete.

Henrik Billgren är noga med att påpeka att nya arbetssätt inte utesluter de etablerade. Vissa användare kan köra webbliknande användargränssnitt, medan andra kör menystyrda eller arbetsflödesstyrda.

Förutom sökfunktionen har M3 även försetts med bokmärken, alltså att användaren enkelt kan skapa länkar till specifik information för att lättare kunna dela på information och samarbeta.

En annan nyhet i M3 gäller möjligheten att köra systemet på ett effektivt sätt i molnmiljöer. För att det ska fungera bra har Lawson skapat egna funktioner för lastbalansering, eller ”byggt en gridd”, som Henrik Billgren uttrycker det.

Försäljningen av M3 bra går bra, enligt Henrik Billgren. En anledning till det är hårdsatsning på lösningar för olika branscher, till exempel modebranschen.

Fakta

  • Det svenska företaget Intentia lanserade affärssystemet Movex 1984. Efter att Intentia 2006 slagits samman med amerikanska Lawson Software, under namnet Lawson Software, bytte man namn på Movex till M3.
  • Den vanligaste serverplattformen för att köra M3 är IBMs System I, tidigare känd under namnen AS400 och Iseries.