Vid årsskiftet skärptes reglerna i konkurrenslagen. Syftet är att hindra kommunal säljverksamhet från att snedvrida konkurrensen för privata företag. Bredband är ett av de högprioriterade områdena.

Konkurrensverket, den ansvariga tillsynsmyndigheten, har redan fått in tre anmälningar inom telekom. Först ut var Telenor som ifrågasatte Luleås stadsnät. Nu är dessutom Mälarenergi och Växjö energi anmälda.

– I ärendet mot Växjö energi handlar det om prissättning gentemot konkurrent jämfört med mot slutkund. Konkurrenten Netatonce ligger bakom anmälan, säger Rebecca Havgärde på Konkurrensverket.

Några prognoser för antalet anmälningar tycker hon är svårt att ge. Men eftersom bredband är prioriterat skulle det kunna öka intresset för att anmäla. Något som pekar på att anmälningarna inte ökar är en självsaneringseffekt.

– Just ser många kommuner själva över sin verksamhet i stort utifrån det nya regelverket, säger Rebecca Havgärde.

Men de tre anmälningar som har gjorts har ändå en viktig roll att spela. Huruvida de blir prejudicerande är inte klart ännu. För tillfället är alla i ett tidigt stadium och utreds internt. Om Konkurrensverket finner att de bryter mot lagen så kan ärendet gå vidare till Stockholms tingsrätt.

– Sedan kan man överklaga till Marknadsdomstolen och först där kan det bli ett prejudikat.

Nu i början, då praxis på området saknas, kan man tänka sig att alla fall som går upp i domstol kommer att bli viktiga och påverka utvecklingen och om offentlig verksamhet ska ses som konkurrenshämmande.

Förutom att driva ärenden som bygger på inkomna tips och anmälningar har Konkurrensverket möjlighet att ta upp ärenden på eget initiativ.