Vitryssland vill lära sig av Sverige och justitieminister Beatrice Ask för att bli bättre på att jaga it-brottslingar. Brotten det gäller är bland annat dataintrång, it-sabotage, utveckling av skadlig mjukvara och elektroniska bankbedrägerier.

Det framgår av ett brev från den vitryska ambassaden till justitiedepartementet som CS har tagit del av.

”Särskilt information om rättsskipande myndigheters och bankers metoder för att bekämpa pengastölder med hjälp av stulna eller förfalskade kreditkort skulle uppskattas”, skriver ambassadens representant.

Vitryssland föreslår därför ett expertmöte mellan Sverige och den forna sovjetrepubliken för att utbyta information om cyberbrottslighet. Idén ska komma från landets riksåklagare som vänder sig till en rad länder runt om i Europa för att få hjälp med att bekämpa högteknologisk brottslighet.

Justitiedepartementet har ännu inte svarat på brevet.

Den 1 februari i år gav Alexander Lukasjenko order som ger landets myndigheter större möjligheter att övervaka internet. Bland annat ska myndigheterna få möjlighet att begära in uppgifter om internetanvändare och kunna blocker sajter inom 24 timmar om de anses olämpliga.

Enligt Ekot skapades nyligen ett så kallat analyscenter som studerar nätet och bestämmer vilken information på nätet som ska gå att nå från Vitryssland.

Fakta

Detta vill Vitryssland ha hjälp med att bekämpa, ordagrant från brevet:

  • Otillåten tillgång till datorinformation
  • Modifiering av datorinformation
  • Datorsabotage/undanledning av information ("diversion")
  • Olagliga köp av datorinformation
  • Tillverkning av speciella verktyg för olaglig tillgång till datorsystem eller nätverk
  • Tillverkning, användning eller spridning av skadliga datorprogram
  • Brott mot regler för datorsystem eller nätverk