Enligt forskaren Michael W Ross är internet en plats för sexuell interaktion som inte liknar andra platser för sexuella möten.

Bland annat provar många heterosexuella män på att ha cybersex med andra män, i det svenska underlaget handlade det om 10 procent av de tillfrågade, visar avhandlingen som heter Typing, doing and being – a study of men who have sex with men and sexuality on the internet.

Michael W Ross tar också upp fenomenet att man på internet ger en annan bild av sig själv än den verkliga och att gränserna mellan vem man är och sant eller falskt är flytande.