Om tio år är molntekniken tillräckligt mogen för ett brett användande. Standarderna kommer att vara satta och de legala problemen lösta.

Det tror Per Brand, forskare på Swedish institute of computer science, Sics.

Men på vägen dit finns det många aspekter som företag måste tänka på. Varje företag måste först göra en ordentlig riskanalys.

– Det gäller att inte vara för imponerad av hajpen utan göra en ordentlig analys av riskerna och vad det skulle betyda, säger han.

Var i världen företaget väljer att placera sina data kommer att bli en viktig fråga. Utöver att ta ställning till de legala problemen, om var företaget får och bör förvara sin information, kan det bli kostsamt att placera den för långt hemifrån.

Priserna på nätverk och bandbredd sjunker men inte lika snabbt som kostnaderna för lagringen. Om trenden fortsätter kan det få konsekvensen att dataöverföringen blir den kostsamma biten.

– Då kanske det inte är så jättesmart om mitt företag producerar mycket data och lagrar den i Kanada, så att företaget hela tiden måste skicka informationen fram och tillbaka, säger Per Brand.

Därför kan det vara en fördel att lagra sina data så nära som möjligt.

– Företagen kan fortfarande ha en molnlösning men de kanske ska ha det, om inte i Sverige, så i Norge och inte i Kanada, säger han.

Att stora moln kan bli måltavlor för hackare är också något företagen bör ta med i beräkningen.

– Om jag har ett litet moln i ett kluster i Sverige, kommer jag att attrahera världens bästa hackare då? Förmodligen inte. Däremot kan det vara en större risk för dem som väljer att lägga sina data i Amazons moln, säger han.

Per Brand har tidigare forskat om griddteknik, datorer som kopplas ihop via internet, för att senare gå över till molntjänster och autonoma system. Han ser många likheter i utvecklingen av griddteknik och molntjänster. Bland annat är det i griddsammanhang vanligt att företag delar på resurserna. Liknande samarbeten tror Per Brand att vi får se på molnområdet – företag som upprättar gemensamma moln i samarbeten. Det kan ses som en blandning mellan publika och privata moln.

– Om man ser till utvecklingen när det gäller gridd så var det många som ville dela resurser på det här sättet. När den ena har ett stort behov är det inte säkert att den andra har det, säger han.

Många framhåller molntjänsternas låga kostnader som en stor fördel. Men det är inte alltid säkert att det blir billigare i slutänden, menar Per Brand.

I de fall där användaren vet om sina behov blir det i längden nästan alltid billigare att äga sin utrustning själv.

Han tar som exempel att vi länge har ägt våra egna hus. När man har behov av ett större utrymme så hyr man en lokal. Samma sak om man kommer till en ny plats och inte vet hur länge man ska stanna. Då hyr man ett hotellrum.

– Om du vet vad du har för konstanta behov blir det billigare att äga själv, säger han, men konstaterar samtidigt att det är sällan företagen vet sina behov, samt att flera företag saknar kapitalet som krävs för att investera i egen utrustning.

– I den här branschen är det så föränderligt. Man kan ha anledning att hyra på grund av att det är svårt att säga vad som ska hända.

I nuläget ser Per Brand de största riskerna i att använda molntjänster att bli låst till en leverantör.

Och att kunna lita på den leverantören.

– Om jag gör en affär med ett företag och lägger mina data hos dem, hur vet jag att mina data är tillräckligt hemliga, att de kommer att vara tillgängliga och att företaget inte får problem längre fram?

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

... molntjänsternas energiförbrukning:
– I Island och Norge finns mycket outnyttjad vattenkraft, vilket gör länderna till lämpliga platser att placera stora datacenter. Fördelen med molntjänsternas samlade kapacitet är att det gör det lättare att ta hand om överflödig värme. Det blir också lättare att smart använda den kapacitet som krävs. Det kan till exempel vara så att dataintensiva tillämpningar körs på långsamma processorer som inte är så kraftiga, och på så sätt kan man ta ner energiförbrukningen.