– Vi är väldigt oroliga att det nya EU-direktivet ska försämra möjligheterna för de svenska företagen att använda e-fakturor, säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

– Förhandlingarna går åt helt fel håll.

När EU-kommissionen presenterade sitt förslag till nya regler förra våren togs det emot med glädje av de svenska företagen. Kommissionen gick på den svenska linjen där det inte behövs någon signatur för elektroniska fakturor. För Sveriges del har handeln med andra EU-länder komplicerats av olika krav på säkerhetslösningar och EU-kommissionen har länge efterlyst mindre snåriga regler.

Kommissionens förslag verkade vara det som skulle gå igenom – men på sistone har tunga medlemsländer börjat agera för att få in exempel på olika säkerhetslösningar som ska kunna användas. Nu är oron stor att exemplen kan tas som ursäkt för att kräva olika former av nationella säkerhetslösningar. I dag krävs e-signaturer av bland annat Tyskland, Spanien och Italien. Förslaget till nytt direktiv förväntas bli klart i vår, under Spaniens ordförandeskap.

Kursändingen har fått det svenska näringslivet att reagera och en rad branschorganisationer har skrivit ett gemensamt brev till finansminister Anders Borg. De uppmanar den svenska regeringen att ”med bestämdhet motarbeta alla former av dåliga kompromisslösningar och arbeta för att införa EU-kommissionens ursprungliga förslag”.

– Kompromisser öppnar för olika tolkningar och det vore väldigt olyckligt om det blir så, säger Anna Sandberg Nilsson.

– I värsta fall kan det betyda att de svenska företagens fria tillämpning av e-fakturering begränsas.

Det innebär att de blir krångligare att hantera och att kostnaderna ökar.

Anna Sandberg Nilsson trycker också på att det inte bara är en svensk fråga.

– Svenskt Näringsliv sitter med i den tyngsta näringslivsorganistionen i EU, Business Europe, och där finns en enighet kring det här.

Kerstin Wiss Holmdahl är ansvarig för e-fakturafrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon är också orolig över att kompromissförslaget kan tolkas så att svenska företag måste använda e-signatur.

– Det är oerhört viktigt att det nya direktivet blir bra. Då är det bättre att inte hasta igenom det för att hinna med det i vår, säger hon.

Sverige, Finland och Danmark har jämfört med många andra länder kommit långt i användningen av e-fakturering och har hittills tillämpat det som i lagstiftningen kallas ”annat sätt” för att skicka e-fakturor, det vill säga utan krav på e-signaturer.

– Därför är det viktigt att vi lyfter fram våra erfarenheter. Inget tyder på att bedrägerierna har ökat trots att vi inte kräver e-signaturer.

Kerstin Wiss Holmdahl ute-sluter inte att de e-fakturalösningar som används mellan svenska myndigheter och företag också skulle drabbas av en regeländring.

– Ja, det är otydligt hur det kommer att tolkas. Vi vet inte vilka konsekvenser det här kan få för svenska e-fakturalösningar. För SKL är det en väldigt viktig fråga och just nu ser det ut att kunna gå riktigt illa, säger hon.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

En övergång till elektroniska fakturor inom EU skulle spara 18,4 miljarder euro om året enligt en EU-rapport om hur företagens administrativa börda ska minskas. Det motsvarar över 50 procent av alla identifierade förenklingar. Enligt EU-kommissionen kan elektronisk upphandling och fakturering minska de totala upphandlingskostnaderna med fem procent och transaktionskostnaderna med tio procent eller mer, vilket skulle spara tiotals miljarder varje år.