Amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC lägger fram ett förslag om att USA ska installera ett lågkostnadsnätverk för bredband.

15,5 miljarder dollar ska plöjas ned i det nya bredbandsnätet de kommande tio åren, enligt den nya nationella bredbandsplan som aviserades i tisdags.

Kostnaden för att sjösätta hela planen är dock inte klar, men ska uppgå till maximalt 25 miljarder dollar. Delar av 500 Mhz-spektrat ska dock frigöras och auktioneras ut, vilket till del ska finansiera kostnaden för bredbandsnätet.

Planen, The national broadband plan, är ett sätt att öka den ekonomiska tillväxten och investeringarna, skapa fler jobb, förbättra utbildningen samt skydda medborgarna och demokratin, uppger Julius Genachowski, styrelseordförande för FCC.

– Handling är nödvändig om vi ska kunna möta utmaningarna för att öka den globala konkurrenskraften, samt använda bredbandets kraft när det gäller att hantera nationella frågor, säger han till IDG News.

Under många år har den amerikanska teknikindustrin krävt en gemensam plan, där kritikerna mot den förre presidenten George Bush framhållit att USA har tappat på bredbandsområdet efter andra industrialiserade länder, både när det gäller bredband per medborgare, kapacitet och pris.

FCC ska även införa standarder för att mäta prestanda, samt tvinga fram mer data från operatörerna om hur snabba deras nät verkligen är

Fakta

  • FCC sätter ett mål på 1 Gbit/s inom tio år i ett nätverk som täcker såväl sjukhus som skolor och myndighetsbyggnader. Samtidigt ska en tjänst som klarar 100 Mbit/s nå ut till 100 miljoner amerikanska hushåll under samma tidsperiod.
  • Vidare föreslås ett nytt säkerhetssystem som bygger på fast och mobilt bredband för bland annat hantering av katastrofer, till en kostnad mellan 12 miljarder dollar och 16 miljarder dollar.