Varför bestämde ni er för det här?
– Vi har jobbat ganska länge med sådana här frågor på advokatbyrån Vinge och har sett att det vi gjort fungerat. Vi har bägge funderat på att starta något eget och det här är ett bra sätt att använda den specifika kompetens som vi har.

– Det finns många exempel på misslyckade it-projekt inom advokatvärlden som berott på att de som drivit dem inte förstått verksamheten och hur jurister jobbar. Och det är det som är vår styrka eftersom vi är jurister.

Vad har ni gjort på Vinge?

– Ett exempel är att vi skapat ett webbformulär som kan generera dokument. Normalt så kanske det behövs 15 dokument för en nyemission exempelvis och då går advokater in och letar upp gamla dokument och utgår från dem för att skapa nya. Men genom att fylla i rätt parametrar i webbformuläret kan man få fram alla dokumenten rätt ifyllda på betydligt kortare tid.

Är er tanke att sälja den här typen av färdiga lösningar eller mer att fungera som konsulter som går in på en byrå och ser vad som behöver göras?
– Till att börja med tänker vi oss att komma in som strategiska rådgivare och ta reda på vad de vill ha, vilket stöd som kan behövas och skapa en plan. Men i ett senare skede kan vi tänka oss att också erbjuda färdiga verktyg.

Är advokater generellt dåliga på it?
– Ja, så är det. Det beror i grunden på att byråerna tar timtaxa och att de därför inte har haft fokus på management. I och med att de tar betalt per timme har det inte funnits något incitament att förbättra processerna, men nu har det börjat gå mot fasta priser och därför har det plötsligt blivit högaktuellt att effektivisera verksamheten.

Varifrån jobbar ni?
– Vi jobbar delvis hemifrån där vi bor, i Stockholm och Strängnäs, och delvis via vårt virtuella kontor. Och så kommer vi antagligen att sitta en del ute hos kunder också.

Har ni märkt av ett intresse för era tjänster?

– Ja, vi har ju inte marknadsfört oss medan vi fortfarande jobbat på Vinge av principiella skäl. Men ryktet har ändå gått runt så vi har en del advokatbyråer som har hört av sig och vill träffa oss och så ska vi fortsätta arbeta en del för Vinge.