Högskolebarometern är en rankning av högskoleutbildningar i landet som ger bäst möjligheter till kvalificerade jobb efter examen. Bakom rankningen står Svenskt Näringsliv som frågat cirka 4 000 nyexaminerade högskolestudenter vad som hänt med dem efter att de avslutat utbildningen.

Totalt svarade 57 procent att de fått ett kvalificerat jobb sju till tolv månader efter examen. Allra sämst har det gått för studenter som tagit examen på vissa samhällsvetenskapliga program där mindre än 20 procent fått jobb.

På sex it-utbildningar hade minst 80 procent av studenterna fått ett kvalificerat jobb ett år efter examen.

– It-utbildningar ligger bra till på listan. Det beror bland annat på att man generellt sett är bra på att utveckla kopplingar mellan akademi och arbetsliv. Studenterna kommer ofta redan tidigt under utbildningen i kontakt med potentiella arbetsgivare, säger Mikaela Almerud, expert högskolefrågor på Svenskt Näringsliv.

Den it-utbildning som placerar sig allra högst är Chalmers civilingenjörsutbildning i datateknik. Här har 87 procent av studenterna fixat ett kvalificerat jobb högst ett år efter examen.

– Vi har hela tiden upplevt att våra studenter haft en väldigt bra arbetsmarknad efter avslutad utbildning, säger Lars Nordlund, utvecklingssekreterare på Chalmers i Göteborg.

Men det är inte bara it-utbildningarna på de största och mest prestigetunga högskolorna som snabbt leder fram till jobb. Även det datatekniska utbildningsprogrammet vid Högskolan i Jönköping placerar sig mycket högt. Här har 82 procent ett kvalificerat jobb ett år efter examen, enligt Högskolebarometern.

– Högskolan i Jönköping har profilerat sig just på ett utvecklat samarbete med näringslivet, säger Mikaela Almerud.

Men långt ifrån alla it-utbildningar som leder till säkra jobb. Speciellt för den som funderar på att läsa data- och systemvetenskap finns det anledning att noga överväga noga vilken högskola man ska välja. Skillnaderna på hur stor andel som får jobb är enorma.

På data- och systemvetenskap vid Lunds universitetet har 85 procent av studenterna jobb senast ett år efter examen. Men på samma utbildning på Högskolan Dalarna eller Örebro universitet är motsvarande siffra 33 procent.

Mikaela Almerud tror att en av förklaringarna kan vara att de mindre högskolorna har svårare att upprätthålla samma utbildningskvalitet.
När det gäller ingångslöner toppar it-studenter från KTHs civilingenjörsutbildning i datateknik topplistan. De uppger att de i genomsnitt fått 27 400 kronor i månadslön.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Så stor andel av studenterna hade fått ett kvalificerat jobb sju till tolv månader efter examen:

 1. Datateknik (avancerad) på Chalmers i Göteborg: 87 %
 2. Data- och systemvetenskap (avancerad) i Lund: 85 %
 3. Datateknik (avancerad) i Lund: 83 %
 4. Datateknik i Jönköping: 82 %
 5. Datateknik (avancerad) i Linköping: 82 %
 6. Datateknik på KTH i Stockholm: 81%
 7. Data- och systemvetenskap i Jönköping: 79 %
 8. Data- och systemvetenskap i Malmö: 77 %
 9. Data- och systemvetenskap i Skövde: 74 %
 10. Datateknik i Linköping: 74%
 11. Datateknik i Sundsvall: 72 %
 12. Datateknik på Chalmers i Göteborg: 68 %
 13. Data- och systemvetenskap i Karlskrona: 67 %
 14. Data- och systemvetenskap i Uppsala: 67 %
 15. Data- och systemvetenskap (avancerad) i Göteborg: 62 %
 16. Data- och systemvetenskap i Växjö: 60 %
 17. Datateknik (avancerad) på KTH i Stockholm: 59 %
 18. Datateknik i Malmö: 58 %
 19. Data- och systemvetenskap i Trollhättan: 57 %
 20. *** Genomsnitt för alla utbildningar i landet: 57% ***
 21. Data- och systemvetenskap (avancerad) i Göteborg: 55 %
 22. Data- och systemvetenskap i Karlstad: 50 %
 23. Data- och systemvetenskap i Halmstad: 41 %
 24. Datateknik i Karlstad: 40%
 25. Data- och systemvetenskap i Gävle: 40 %
 26. Data- och systemvetenskap (avancerad) i Växjö: 34 %
 27. Data- och systemvetenskap på Högskolan Dalarna: 33 %
 28. Data- och systemvetenskap i Örebro: 33 %

* Avancerad betyder i det här sammanhanget utbildning på civilingenjörsnivå när det gäller datateknikutbildningar.
* Källa: Svenskt Näringlivs Högskolebarometer