I åtta veckor har Lajos Farkas på Lafadata arbetat med ett projekt som ska leda till en certifiering för it-arkitekter. I helgen var det dags att få ut något för mödan, han blev då en av två som klarade provet. Under totalt en timme och 50 minuter försvarar han sitt arbete inför en expertpanel.

– Först fick jag presentera det i 30 minuter, sedan ställde de frågor på det i 40 minuter och sedan avslutade de med att ställa mer generella frågor för att testa min kompetens, så det är ganska brett, säger Lajos Farkas.

Han har arbetat som arkitekt i sex år och företaget Lafadata arbetar bland annat med verksamhets- och mjukvaruarkitektur till detaljhandeln och till svensk basindustri. Enligt honom ökar certifieringen kundernas förtroende för företaget.

– Jag tycker att det är en otrolig kvalitetsstämpel som visar att jag kan det jag håller på med, säger Lajos Farkas.


Lajos Farkas är en tre svenskar som har klarat den nya certifieringen för it-arktitekter. När han fick beskedet blev han så glad att han sprang iväg och köpte en tårta som han sedan bjöd sina arbetskamrater på.

Amerikanen Andy Ruth tog fram certifieringen för att det inte fanns någon gemensam definition på vad en it-arkitekt gör. Tanken är att när man anställer en arkitekt, oavsett var i världen man är, ska man veta vilken kompetens denne har.

– Som med en doktor. Du förväntar dig att en läkare ska ha vissa baskunskaper, sedan kan de ha olika specialiseringar, säger han.

Enligt Andy Ruth ska en it-arkitekt inte bara ha tekniska kunskaper, han måste också förstå hur man gör affärer. De ska vara företagens it-strateger och använda tekniken för att tjäna pengar.

– Min erfarenhet är att it-arkitekter är ödmjuka, de säger sällan att genom att spendera hundra tusen så har vi sparat företaget tre miljoner. Jag vill få dem att bli bättre på att förklara för sina chefer vad de egentligen tillför, säger Andy Ruth.

Han liknar det vid ”elevator pitch”, ett begrepp från filmindustrin som går ut på att en manusförfattare ska kunna sälja sin idé till en studiochef under en två minuters hissfärd.

Fakta

Framtagen av Andy Ruth åt IASA, International Association of Software Architects. Föreningen har funnits sedan 2002 men certifiering är bara tre månader gammal. Andy Ruth lanserade ett liknande certifikat åt Microsoft 2004 men tanken med det här är att det ska vara oberoende från företag. Hittils har elva personer klarat certifieringen, varav tre är svenskar.