Finns det en risk för att svenska bredbandsoperatörer vill börja strypa tillgången till populära internettjänster som de tycker är alldeles för kapacitetskrävande eller som kanske konkurrerar med bredbandsoperatörerns egna tjänster?

Nej, knappast. I allla fall inte i dagsläget.

Så lyder den korta sammanfattningen av en stor paneldebatt om nätneutralitet på Post- och telestyrelsens marknadsdag i Stockholm på onsdagseftermiddagen.

– Den här frågan är inget problem i dag. Så länge man inte sätter ett likhetstecken mellan nätneutralitet och gratis, så är detta en fråga som vi kan hantera, säger Lars Klasson, teknisk chef för mobila tjänster på Teliasonera.

Peter Thörnqvist, jurist på PTS konkurrensavdelning, är delvis inne på samma linje:

– Vi på PTS har ännu inte uppmärksammats på några allvarliga incidenter när det gäller detta i Sverige.

Men han konstaterade samtidigt att det hänt saker i andra länder som gjort nätneutralitet mycket het fråga. I USA blev det ramaskri när en kabeloperatör gick in och blockerade en fildelningstjänst med motiveringen att belastade deras nät med alldeles för mycket trafik.

Även stora tjänsteleverantörer på nätet som Google har dragit en lans för nätneutralitetsregler som säkrar att operatörer att ska kunna stoppa enskilda tjänsteleverantörer.

Patrik Fältström, internetexpert på Cisco och regeringens rådgivare i it-frågor, menar att det allra viktigaste när det gäller nätneutralitet är att operatörerna måste kunna tjäna pengar den nätaccess de levererar. Samtidigt som kunderna måste kunna välja de tjänsteleverantörer de vill. Operatörernas sätt att bundla tjänster och nätaccess kan utvecklas potentiellt hot mot nätneutraliteten, menade han.

– Där har vi ett indirekt problem. Kopplingen mellan tjänster och nätaccess är för stark, säger han.

I Norge har man satsat på en ”mjukreglering” för att stärka nätneutraliteten, berättar Frode Sørensen, på norska Post- og Teletilsynet. För ganska precis ett år sedan sjösattes ett regelverk som myndigheten förhandlat fram tillsammans operatörer och ett flertal stora tjänsteleverantörer.

Reglerna förbjuder kort och gott operatörerna att diskriminera enskilda tjänster på nätet, så länge de inte är olagliga eller skadar operatörens nätverk.

I dag har reglerna vunnit acceptans hos alla viktiga aktörer – utom det statliga tv- och radiobolaget NRK. Även de mobiloperatörer som säljer mobilt bredband accepterar nätneutralitetsreglerna, som enligt Frode Sørensen.

De svenska operatörsrepresentanterna i paneldebatten ställde sig avvaktande till att införa ett liknande regelverk på den svenska marknaden.

– Jag är tveksam till det, säger David Mothander, chef för regulatoriska frågor på Tre.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Nätneutralitet innebär att en operatör förmedlar data utan att ta hänsyn till vem som är avsändare, vem som är mottagare eller vilken information som överförs.

I samband med att webb-tv och andra bredbandskrävande tjänster växer, blir det allt mer lockande för bredbandsleverantörer att styra över kundernas nätanvändning, antingen genom att få dem att använda tjänster som operatören knutit till sig eller genom att sänka hastigheten på de tjänster som tar mest bandbredd i anspråk.