Det är analysföretaget Mediavision som undersökt hur många svenskar som har en Iphone. Över en halv miljon, om man ska tro undersökningen. Det motsvarar 9 procent av svenskarna mellan 15 och 74 år.

Framför allt är Iphone ett ungt, manligt storstadsfenomen, enligt Mediavision. 17 procent av storstadsboende män mellan 25 och 34 år uppger att de har en Iphone.

Tillväxten det närmaste året spås fortsatt hög.