Hälften av kvinnorna uppger att de inte duschar hemma och bland männen är det endast en av tre som duschar.

18 procent av männen uppger dessutom att de har tid att utföra hushållsarbete på arbetstid. 28 procent säger sig titta på tv. 9 procent känner ibland skuldkänslor över att de inte är på arbetsplatsen. Men de är trots detta mer produktiva än på jobbet.

Tre fjärdedelar säger att möjligheten att jobba utanför kontoret gör dem mer produktiva och 61 procent säger att deras chef skulle hålla med om detta.

När det gäller säkerhetsfrågor uppger 88 procent att de lagrar lösenord på osäkra ställen och att endast 12 procent använder kryptering för att skydda filer.

Enkäten omfattar 941 personer som arbetar på distans eller ute på fältet via mobila system.