Trots att Sverige är ett av de länder som har högst bredbandsspridning i världen står 1,7 miljoner svenskar utanför internet. Sverige måste sätta upp strategier för att få med de svenskar som inte har tillräcklig kunskap för att använda nätet fullt ut. Det menar Punkt SEs vd Danny Aerts.

– Den grupp som är värst ute är äldre kvinnor som är invandrare, säger han.

Med en allt större utbredning av statliga e-tjänster blir det än viktigare att alla har tillgång till nätet.

– Det är en risk att du hamnar utanför och inte kan ta del av viktiga samhällstjänster som staten försöker få människor att använda genom internet.

Arbetslösa är, enligt Danny Aerts, en grupp som har mycket att vinna på att öka sitt internetanvändande. Enligt studier får den som använder nätet snabbare ett jobb.

– De som använder nätet söker fler jobb och söker man fler jobb så får man också ett snabbare, säger han.

Sveriges höga bredbandsspridning ger en unik chans att gå i täten och ta debatten vidare till nästa nivå, enligt Danny Aerts. Nu efterlyser han insatser på bred front och nämner arbetsgivare, studieförbund, fackföreningar och pensionärsorganisationer som instanser som borde arbeta med frågan. Det viktiga är att utbildningen anpassas till de grupper som ska lära sig.

– Man måste få handledare som är trovärdiga för den aktuella målgruppen. Vill man få igång somaliska kvinnor måste de ha bra somaliska handledare, vill man få igång pensionärer så är det bra kunniga pensionärer som gäller så det inte är så skrämmande, säger han.

Ove Ivarsen på LO-ägda Usersaward ser alla svenskars tillgång till internet som en demokratifråga. När internet först kom var tanken att det skulle hjälpa till att sudda ut samhällsklyftorna genom att alla får tillgång till information på samma villkor. Ove Ivarsen tycker inte att vi har nått dit än.

– Jag tycker att internet är ett löfte som ännu väntar på att väntar på att infrias. Industrisamhällets socioekonomiska klyftor finns kvar. De återspeglas i tillgången och användningen av it.

Ett sätt att minska klyftorna kan vara att göra it till ett kärnämne i grundskolan, tycker Ove Ivarsen.

Fakta

I veckan anordnar Punkt SE en hearing med föreläsningar och debatt om digital delaktighet.

Syftet är att bredda debatten från att handla om hur stor del av befolkningen som har snabbt bredband till att ta in kunskapsdelen i debatten.