I höstas lämnade regeringens e-delegation sitt första betänkande och där är remissbehandlingen i full gång. Nu är det dags för det andra betänkandet och där är förenkling ett av de viktigaste ledorden.

Privatpersoner föreslås få en ingång till alla e-tjänster, Mina Sidor.

Tanken är att användaren bara ska behöva logga in en gång på ett säkert sätt för att nå alla sina ärenden, oavsett vilken del av förvaltningen han eller hon har kontakt med.

Via e-tjänsten Mina meddelanden ska det också gå att kommunicera med förvaltningen. På så sätt ska användarna få bättre kontroll över vilken information som finns samlad om honom eller henne.

Dessutom ska e-tänsten bidra till att myndighetsgränserna
överbryggas.

– Det här handlar inte om att vi bygger upp en portal typ Sverige.se, det är viktigt, säger e-delegationens ordförande Mats Sjöstrand.

– Min sida kommer inte att se likadan ut som min dotters utan de är personliga och kommer att se olika ut beroende på vilka myndighetskontakter vi har.

Han påpekar också att hela tanken med Mina Sidor är i linje med det förslag om e-legitimation som e-delegationen lämnade i höstas.

– Allt hänger ihop, det här betänkandet är en direkt fortsättning på den förra, säger Mats Sjöstrand.

Redan i år bör Skatteverket göra en förstudie, anser e-delegationen.

En liknande lösning föreslås för företagen.

För att minska administrativt krångel anser delegationen att företagen bara ska behöva överföra information vid ett tillfälle till en myndighet, i stället för att lämna samma uppgifter om och om igen till en mängd olika myndigheter.

En myndighet ska i första hand vända sig till andra myndigheter för att få tag på information om företaget innan de vänder sig direkt till företaget.

Här är det Bolagsverket som snarast bör få i uppgift att genomföra ett projekt som minskar och underlättar företagens uppgiftslämnande anser e-delegationen.

Fakta

E-delegationen ska genomföra regeringens handlingsplan för e-förvaltning och förenkla för medborgare och företag. Förutsättningarna för utvecklingen av fler e-tjänster ska öka, framför allt tjänster som integrerar flera myndigheters processer. Delegationen ska också samordna de statliga myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt samt följa upp deras effekter.