Tjänstemannafacken Unionen och Sveriges Ingenjörer träffade i lördags ett avtal med motparten Teknikföretagen utan att koordinera med LO-förbund, som Industrifacket, Metall och Pappers.

Ännu har inte mycket läckt ut kring vad som hänt. LO-förbunden har kört hårt om bemanningsföretag. De vill ha mer att säga till om kring arbetsgivarnas möjligheter att ta in extrapersonal. Frågan tillmäts uppenbarligen inte samma vikt av Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Långsiktigt är det bra för svensk arbetsmarknad att gamla strukturer rivs upp. Att med våld baxa in yrkesgrupper med vitt skilda förutsättningar i samma avtalsfålla skapar snedvridningar.

Ingenjörer med internationellt konkurrenskraftig kompetens (som inom it) har stått tillbaka när Sveriges Ingenjörer hjälpt Industrifacket Metall att hålla nere löneökningarna för att bevara de traditionella industrijobbens konkurrenskraft. Det har gagnat ingenjörernas arbetsgivare, inte dem själva. Internationellt sett är svenska it-ingenjörer lågt betalda.

En del av lördagens avtal är att lokalklubbar kan komma överens med arbetsgivare om lokala löneprocesser utan inverkan från de centralt träffade avtalen. Om klausulen får effekt i praktiken blir det en stor och viktig förändring.

Sverige behöver vända den vikande trenden när det gäller sökande till högre teknikrelaterade utbildningar i allmänhet och it-utbildningar i synnerhet.

I det arbetet är en bättre fungerande lönebildning och bättre betalt för kompetens en förutsättning.