2015 ska Sverige vara en ledande it-nation.

Det är det mål som Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien, IVA, satt upp för projektet Ambient Swedens initiativ tillsammans med aktörer som Ericsson, Teliasonera, KTH och PTS.

Projektet har släppt en rapport där framgångsreceptet består av sex punkter som It-Sverige rekommenderas att ta itu med.

  • Där föreslås att dataslöjd, en hållbar utbildning för digitala medborgare och en it-stödd pedagogik, ska införas i skolan.
  • Politiker och lagstiftare uppmanas skapa nya lagar för ett ökat skydd på internet. Det ska höja tilliten till nätet.
  • Regeringens e-förvaltningsarbete bör öka tempot.
  • It-forskningen inom it måste omsättas i affärsidéer, företagande och tillväxt vilket, enligt rapporten, ska ske med hjälp av det nybildade konsortiet EIT ICT Labs.
  • IVA efterlyser offensiva investeringar i infrastruktur för internet, exempelvis på tv-området och för videokonferenser.
  • Och till sist vill IVA se en blomstrande marknad för tjänsteleverantörer som ska underlätta för företag att ta fram säker och leverantörsoberoende teknik.