– Svenska myndigheter är världsbäst på att samla in uppgifter och data om allt som händer i vårt avlånga land. Vi tror att den informationen kan ligga till grund för nya företag och ökad sysselsättning. I praktiken är det en miljardmarknad som öppnas upp när vi genomför de här reformerna, säger Mats Odell.

Ökad tillgänglighet till myndigheters rådata var en av huvudpunkterna när finansmarknadsminister Mats Odell (KD) presenterade regeringens förvaltningspolitiska proposition på tisdagsförmiddagen.

Propositionen är en jättelunta som spänner över allt från hur regeringen vill utbilda 15 000 statstjänstemän i värdegrundsfrågor till hur statsförvaltningen kan spara 500 miljoner kronor årligen genom outsourcing av administrativa stödfunktioner.

I paketet ingår också att regeringen vid halvårsskiftet vill genomföra en lagändring som anpassar svensk lagstiftning till EUs så kallade PSI-direktiv. Som CS tidigare berättat innehåller PSI-direktivet regler som ska göra det billigare och lättare för utvecklare att använda myndigheternas rådata när de exempelvis utvecklar nya webb- och mobiltjänster.

Det var ingen tvekan om att Mats Odell ville hålla fram rådatareformen som ett av huvudnumren i förvaltningspropositionen. Han inledde hela presentationen med att tala om den stora potentialen för nya tjänster baserade på myndighetsdata.

Och vips, en bit in i presskonferensen halade han plötsligt upp sin mobil – en av HTCs Androidbestyckade pekskärmsmodeller – och började demonstrera webbentrenören Ted Valentins tjänst Sushikartan.se. Ted Valentin är känd som den utvecklare som antagligen utvecklat flest nya tjänster utifrån myndighetsdata.

– I dag har våra myndigheter en fantastisk råvara som kan användas för tjänster som bidrar till att utveckla medborgarnas vardag, säger Mats Odell.

Konkret innehåller den föreslagna anpassningen till PSI-direktivet regler som gör att myndigheternas avgifter för rådata bara ska täcka deras kostnader för att tillhandahålla informationen.

– Avgifterna ska bara få täcka myndighetens faktiska kostnader. Man ska inte kunna ta ut mer, säger Mats Odell.

Lagändringen innebär också att man ska kunna överklaga myndigheternas avgiftsbeslut till förvaltningsdomstolarna. Mats Odell signalerade också restriktioner mot myndigheter som i konkurrens med fristående tjänsteutvecklare säljer förädlade informationstjänster baserade på egna rådata.

– Statliga myndigheter ska inte få sälja tjänster som snedvrider konkurrensen på marknaden och tränger undan privat verksamhet, sade han på presskonferensen.