Protesterna från såväl kommuner som länsstyrelser är stora mot beslutet från den 22 december då regeringen beslöt att frysa de medel som utlovats för bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner under 2005.

Många kommuner har gjort upphandlingar och förberedelser för bredband under året, där de räknat med att kunna använda de statliga bidragen.
- Man bryter en ingången överenskommelse. Det här berör särskilt de glesbygdskommuner som har allra störst behov av pengarna, men som inte hunnit komma igång ännu, säger Bengt Falke, IT-chef på Sveriges Kommuner och Landsting (före detta Kommun- och landstingsförbundet).

Fel i uppdelningen
Sammanlagt har staten avsatt 5,8 miljarder till framför allt glesbygden. Tidsperioden skulle först gått ut 2004, men har i omgångar förlängts till 2005 och 2006. Bara drygt hälften av pengarna har utnyttjats och IT-minister Ulrica Messing har uttryckt förvåning över den långsamma takten. I samband med finanspropositionen för 2005 beslöts att alla anslag skulle frysas i budgeten för att spara pengar, däribland bredbandspengarna.
- Det här är inte att likna vid vanligt anslagssparande. Regeringen har lovat pengarna under en längre period, därför är det här synnerligen olyckligt, säger Peter Dahlström på Länssamverkan Bredband.

På Sveriges Kommuner och Landsting tycker man att regeringen har gjort fel som har delat upp bidragen i för många poster, vilket gjort det svårare att utnyttja pengarna. Ett exempel är den del där privata villaägare ska få skatteavdrag för bredband.
- Det här har inte utnyttjats alls. Vi kunde sagt från början att det var en fåfäng satsning, säger Bengt Falke.

Ingen hänsyn till länens synpunkter
Näringsdepartementet är ansvarigt för bredbandssatsningen, men det är finansdepartementet som nu fryst pengarna. Innan beslutet gick de ut till länsstyrelserna för att få synpunkter på konsekvenserna av beslutet.
- Jag svarade på det och skrev då att det skulle vara mycket olyckligt. Visserligen representerar vi staten och ska genomföra regeringens beslut, men vi har ändå protesterat, säger Peter Dahlström.