Bredbandsforum ska ledas av infrastrukturminister Åsa Torstensson, C, och syftet är att stödja regeringen i bredbandspolitiken.

Gruppen ska bestå av regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden och uppgiften blir att hitta konstruktiva lösningar för att nå regeringens bredbandsmål - 100 Mbit/s till 90 procent av hushållen och företagen 2020.

Administrativt sköts Bredbandsforums arbete i ett nytt kansli hos PTS.