USA måste ta fram en plan för hur de ska behandla de länder som prioriterar ner cyberkriminaliteten. Det tycker organisationen The international cybercrime reporting and cooperation act, som har lagt fram ett lagförslag till den amerikanska senaten.

Förslaget, som också stöds av senatorerna Kirsten Gillibrand och Orriin Hatch, går ut på att USA ska identifiera vilka länder som inte jobbar tillräckligt mot cyberkriminalitet. Om länderna inte förbättrar sig ska USA kunna införa sanktioner i form av indraget ekonomiskt stöd eller handelsprogram.

Förslaget kommer efter ett växande problem för amerikanska banker och företag där cyberkriminella i allt högre grad hackar sig in på bankkonton och flyttar pengarna mellan kontinenter. De arbetar också i allt högre grad med stora botnet där datorer används till att skicka ut spam, genomföra överbelastningsattacker och id-stölder.

– Andra länder bryr sig inte om de här kriminella alls. Vi behöver hjälp från Ryssland, Kina och andra länder för att kunna stoppa cyberkriminaliteten, säger Kirsten Gillibrand.

Även Europarådet, som bland annat arbetar med att hjälpa länder att upprätta effektivare lagar mot cyberbrott, kräver tuffare tag mot cyberkriminaliteten. Nu vill organisationen att FN ska ligga på för att få länder att ansluta till deras avtal mot cyberbrott.

Hittills har 28 länder, bland annat USA och Norge, både skrivit under och ratificerat avtalet, vilket innebär att länderna har anpassat sina lagar till avtalet. 46 länder, däribland Sverige, har skrivit på avtalet i syfte att justera lagarna. Men det är ett långdraget arbete och Europarådet vill ha hjälp av FN med att snabba på det.

– Cyberkriminella kommer inte att vänta medan det internationella samfundet ägnar några år åt att uppfinna hjulet på nytt hellre än att använda och förbättra de redskap vi har i dag, säger Maud de Boer-Buquicchio, biträdande generalsekreterare på Europarådet.

Fakta

Europarådet håller just nu, 23-25 mars, sin årliga konferens om cyberkriminalitet i Strasbourg, Frankrike.

Medverkar gör myndigheter, polis och it-aktörer som Microsoft och Google.

Under konferensen behandlas bland annat ämnen som hur man bäst jobbar mot att barn utnyttjas via nätet och nya hot kopplade till molntjänster.