I december genererade världens omkring 400 miljoner mobilt bredband-användare lika mycket trafik i mobilnäten som de 4,6 miljarder mobilabonnemang som används för vanliga röstsamtal – ungefär 140 000 terabyte med data. Och därefter har mobil data seglat förbi röstsamtalen i världens mobilnät totalt sett.

Det framgår av beräkningar som Ericsson gjort. Enligt bolaget har mobil data-trafiken i det närmaste tredubblats både under förra året och året dessförinnan. Framför allt beror det på en fortsatt snabb tillväxt för mobilt bredband-abonnemang till bärbara pc.

Men även mobilt bredband till mobiltelefoner ökar nu i allt snabbare takt. Här är det mobila varianter av olika social medier-applikationer som exempelvis Facebook som driver trafikökningen, enligt Ericsson.