Just nu kämpar Microsoft och Google om att ta sig in på Sveriges grundskolor. Att tidigt vänja eleverna vid företagens mejl, dokumenthantering och samarbetsplattform är guld värt för leverantörerna.

Microsoft har ett försprång på Stockholms alla kommunala skolor i och med den stora Microsoftmigrering som pågår i kommunen. För skolorna innebär det att elever och lärare får konton på Microsofts molntjänst Live@edu.

Fler grundskolor är på gång. Ett 40-tal skolor håller på att utvärdera Live@edu, enligt Leif Sunesson, försäljningschef på Microsoft.

Det är främst mot kommuner, inte enskilda skolor, som stöten sätts in. Det säger Peter Karlberg, Skolverkets utbildningsråd med inriktning på it.

– Microsoft säljer in sig rätt hårt, de är nog den mest offensiva aktören på skolor, säger han.

För Googles del handlar det mycket om att sälja in sitt molnalternativ tillsammans med Apples 1–1-satsning på skoldatorer, enligt Peter Karlberg.

Fredrik Paulsson är lektor på Umeå universitet och forskar om teknikens inverkan på lärande. Han tror att Google och Microsoft mycket väl kan lyckas vänja barn och ungdomar vid programmen. Han jämför med Suns lyckade satsningar på universitetsvärlden under 1980- och 1990-talet.

– Det har sannolikt betydelse för deras marknadsandelar inom arbetsstationer och operativsystem, säger han.

Även om det blir billigare för skolorna tycker Fredrik Paulsson inte att det är enbart positivt att välja gratisalternativen. Skolorna borde i stället fokusera på vad applikationen eller tjänsten ska användas till.

– Man lotsar in barnen i en Microsoft- respektive Googlefålla. Det ger en lite skev och felaktig bild av vad molnet har att tillföra genom att fokusera på paketlösningar enligt koncept som faktiskt bygger på ett föråldrat tankesätt, säger han.

En färdig paketlösning innebär en risk att man missar specialbehov. Peter Karlberg berättar om en undersökning som Specialpedagogiska skolmyndigheten genomfört. Den visade att skolorna ofta förbiser barn med specialbehov när de köper in utbildningsplattformar.

Både Microsoft och Google bekräftar att grundskolan är ett prioriterat område för företagen.

– Elever och studenter är framtidens beslutsfattare och konsumenter. Av den anledningen är de en viktig målgrupp, säger Leif Sunesson, försäljningschef på Microsoft.

Googles affärsutvecklingsansvariga i Europa, Samantha Peter, instämmer i att grundskolan är ett område som Google satsar på.

– Ett ökande antal skolor använder Google Apps i Sverige, säger hon.

Fakta

Google Apps används på

Linköpings, Göteborgs och Lunds universitet. Örebros universitet inför det under våren. Den används också på Kommunala skolor i Sollentuna.

Microsofts Live@edu används på Chalmers, Konstfack, Handelshögskolan i Stockholm, Umeå universitet, Stockholms och Nackas kommunala skolor. Dessutom finns ett ramavtal med Friskolornas riksförbund.