I dag presenterade Teliasonera detaljerade planer på i vilken ordning de största städerna ska få täckning av deras 4g-nät. Innan året är slut ska ett tjugofemtal städer – däribland nästan samtliga regionhuvudorter – ha 4g-täckning. Dessutom ska Åre och ett antal andra skidorter få 4g i år.

Det finns dock ett antal större centralorter som saknas på Teliasoneras 4g-karta i år, exempelvis Skövde, Kalmar och Karlskrona.

Men Teliasonera räknar själva med att deras 4g-nät kommer att täcka i runda tal tre miljoner svenskar kring årsskiftet. Det skulle i så fall betyda att var tredje svensk har 4g-täckning från Teliasoneras nät mindre än två år efter att utbyggnaden startade.

Telenor och Tele2 flaggar för minst lika offensiva utbyggnadsplaner för sitt gemensamma 4g-nät. Här är löftet att 4g-nätet ska täcka 99 procent av befolkningen senast vid utgången av 2013. Men den allra största delen av 4g-nätet ska byggas ut i år och nästa år, enligt vad Telenorchefen Lars-Åke Norling tidigare deklarerat för CS.

Håller operatörernas utbyggnadsplaner vad de lovar så pekar allt mot att 4g-utbyggnaden kommer att gå betydligt snabbare än utbyggnaden av 3g-näten. Här var operatörernas piskade av licenskrav från PTS att täcka i princip hela befolkningen på tre år. Men nätutbyggnaden försenades i flera år, bland annat beroende på problem med bygglov för nya mobilmaster.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden