De flesta cio:er står i dag någonstans emellan it-avdelningen och ledningsgruppen. Forskaren Johan Magnusson på Handelshögskolan i Göteborg genomfört har intervjuat 26 cio:er på stora svenska företag och offentliga verksamheter.

De flesta cio:er rör sig mot vad Johan Magnusson kallar ”Corporate man”.

– Cio:erna sitter mer och mer i ledningsgruppen. De distanserar sig från it-avdelningen. Många av besluten som tidigare låg på cio-rollen riskerar att hamna i något slags vakuum. Det är för tekniskt för att cio:n ska ta det och det är inte organisationen eller it-avdelningen redo för, säger Johan Magnusson.

I undersökningen har han pratat med analytiker, konsulter och akademiker, och fick på så vis fram en bild av vilka krav dagens cio:er har på sig. Det visade sig finnas flera tydliga normer som de flesta tillfrågade var rörande överens om.

Det handlar bland annat om att se it som en strategisk resurs, att investeringen ska kopplas till affärerna och att beslutsprocesserna ska vara formaliserade.

– Om man hårdrar det så handlar det om att formaliseringen ska vara hög. Man ska skjuta så mycket av möjligt av ansvaret till verksamheten så att de är aktiva i it-styrningen, säger Johan Magnusson.

Ute i verksamheterna var cio:erna medvetna om kraven. Men det visade sig inte alltid så lätt att leva upp till dem.

– Det är svåra grejer. Stora bolag som ABB eller Ericsson har en väldigt spridd verksamhet och det är inte säkert att de har nått fram till en koncernövergripande styrning. Då valde de ofta att svara på hur en specifik avdelning jobbar och där följer normen.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden