Försvarets Radioanstalt, FRA, har fått regeringens tillstånd att hyra ut lagringsutrymme på sin serverpark. FRA har en av Sveriges största serverparker, och myndigheten har kommit fram till att en stor del av kapaciteten är överflödig.

FRA har dessutom beräkningskapacitet i superdatorklass, även den tilltagen i överkant för myndighetens vanliga uppgifter. FRA kommer därför att erbjuda myndigheter och företag att köra sina applikationer på FRAs servrar, alltså som tjänster i det så kallade molnet.

– Vi kan erbjuda en extremt säker miljö tack vare våra kunskaper i krypering och datasäkerhet, säger FRAs informationsdirektör Monica Leijmer till Computer Sweden.

I första hand ska FRA erbjuda sina molntjänster till andra statliga och kommunala myndigheter, men även privatägda företag kan få tillgång till FRAs datorkapacitet.

Verksamheten drivs separat från FRAs vanliga verksamhet i ett helägt dotterbolag, FRA Cloud Services.

– Bolagiseringen bidrar till långsiktighet och främjar FRAs kompetensuppbyggnad på sikt, vilket är lovvärt, säger försvarsminister Sten Tolgfors.


Lätt att koppla upp. Anslutning av kundens datasystem till FRA Cloud Services sker genom de kontaktpunkter för kabelaccess som togs i drift i slutet av 2009.

FRA pekar på sin unika kompetens när det gäller att hålla kundernas data fria från virus, skadliga program och olovligt piratkopierat material.

– Vi kan underrätta kunden direkt ifall en anställd porrsurfar på arbetstid eller laddar ner piratkopierade filer, säger Monica Leijmer, men sedan är det upp till kunden.

Fakta

FRA är en statlig myndighet som ansvarar för signalunderrättelstjänst. FRA avlyssnar radiokommunikation och, sedan slutet av 2009, även datatrafik som passerar Sveriges gränser.

FRA har också i uppdrag att stödja informationssäkerheten hos svenska myndigheter och företag.

FRA är, trots namnet, fristående från försvarsmakten, men lyder under försvarsdepartementet.