Mjukvaruutveckling har blivit den dolda jätten inom svenskt it.

I dag satsar i stort sett alla de svenska storföretagen en växande del av sina forsknings- och utvecklingspengar på mjukvara.

Hos tio av landets mest utvecklingsintensiva storföretag går 60 procent av forsknings- och utvecklingsbudgeten till mjukvaruutveckling.

Ericsson ligger i en klass för sig. Företaget har öppet deklarerat att cirka 80 procent av deras forsknings- och utvecklingsbudget läggs på mjukvara. I reda tal handlar det om upp mot 25 miljarder kronor årligen.

– Viktiga industriföretag som Scania och Volvo är till betydande del mjukvaruföretag i dag, säger Christer Bengtsson på Swedsoft, en intresseorganisation för svensk programutveckling.

Totalt satsar svenska företag minst 60 miljarder kronor årligen på utveckling av program, enligt en stor kartläggning som Swedsoft låtit göra.


Christer Bengtsson.

Trots att det sammantaget handlar om en mycket stor del av svensk it är det få som förstår hur stor företagens utveckling är. Bara en mycket liten del lämnar några avtryck i de svenska it-budgetarna, den viktigaste måttstocken för att mäta omfattningen av svensk it, som i år beräknas uppgå till totalt 146 miljarder kronor.

I stället är det företagens budgetar för forsknings och utveckling som finansierar den absoluta merparten av svensk mjukvaruutveckling.

Inte heller i den officiella svenska industristatistiken från SCB syns den storskaliga omfattningen av utvecklingen, som enligt Swedsofts uppskattningar sysselsätter minst 75 000 utvecklare i Sverige och utomlands.

Det beror på att merparten av den mjukvara som utvecklas ingår som delar i andra industriprodukter. Företagen satsar sina forsknings- och utvecklingspengar på utveckling av mjukvara till de datorsystem som är inbäddade i snart sagt alla klassiska svenska industriprodukter – från lastbilar och industrirobotar till mobilnätsutrustning.

En vanlig personbil innehåller 50–100 processorer som alla behöver specialutvecklad mjukvara för att fungera. Minst en fjärdedel av värdet i en bil ligger i dag i dessa program.

För en lastbil går runt 35 procent av den totala forsknings- och utvecklingskostnaden till mjukvaruutveckling, enligt Christer Bengtsson.

Viktigast av allt: omkring 70 procent av de nya inovationer som byggs in i en lastbil – den del med vilken lastbilstillverkarna konkurrerar med varandra – är egenutvecklad mjukvara.

– Det är därför utvecklingen är helt avgörande för väldigt många svenska exportföretag, säger Christer Bengtsson.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden