Nu är agila metoder inget konstigt längre. Det går snabbare och blir mindre komplext och mer precist att utveckla system.

I dag anammar merparten av utvecklarna de flesta agila principerna. Äldre typer av metoder, vattenfallsmetoder, har blivit skällsord.

Det är självklart att dela upp stora projekt i mindre delar med leveransfärdiga system i slutet av varje. Det är självklart att prioritera vilka funktioner som ska skapas i varje iteration, efter att tillsammans med beställaren ha utvärderat den föregående iterationen. Det är självklart att lägga tonvikt på kommunikationen i projektgrupperna. Och så vidare.

Agila metoder har hittills mest anammats av mindre företag. Nu vaknar även jättarna. Här bredvid kan du läsa om Ericsson och om den stora svenska affärssystemsleverantören IFS. IFS har till och med lagt energi på något så ovanligt som en kvantitativ utvärdering av agila metoder.

Den gemensamma nämnaren för IFS och Ericsson, och för alla stora företag som vill bli agila, är att det inte går att anamma existerande agila metoder rakt av. Man blir tvungen att plocka ihop lämpliga principer till ett eget paket och komplettera det med saker som inte finns beskrivna i de agila metoderna.

Har man hört det förut? Det är samma slutsats som utkristalliserade sig för användning av den tidigare så populära utvecklingsmetoden Rup. När kraven ökar räcker det inte med att anamma en metod rakt av, den måste anpassas till det egna företaget.

Här finns den stora utmaningen för stora företag som vill bli agila.

Det finns ingen patentlösning för att lyckas med systemutveckling, det handlar mest om hårt arbete.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Agila metoder bygger ofta på att projekt bedrivs stegvis, i iterationer. En iteration pågår typiskt 2–4 veckor och ska resultera i en körbar version av det system som utvecklas.

Till varje iteration prioriterar man vilka funktioner som ska utvecklas.

Att ha fokus på kommunikation, snarare än dokumentation, utmärker också agila metoder.

Med äldre så kallade vattenfallsmetoder börjar man med att skapa en fullständig kravspecifikation för att sedan utveckla systemet i ett svep.