Den svenska affärssystemsleverantören IFS har utvecklare i Sri Lanka, Sverige, Polen och Norge. Av dem arbetar cirka 350 i Sri Lanka och 160 i Sverige.

För fyra fem år sedan började de använda ett agilt arbetssätt och för två år sedan inleddes övergången på allvar.

I dag arbetar samtliga ut-vecklare enligt en agilt baserad metod. IFS har plockat i hop sin egen samling principer, vilket har lett till en metod som enligt vice vd:n Thomas Petersson ”ligger nära Scrum”.

– Vi har fått bättre precision i vårt arbete när det gäller att leverera vad kunderna vill ha, säger Thomas Petersson.

Än mer intressant är att IFS har gjort kvantitativa mätningar av effekterna av övergången till ett agilt arbetssätt. Det är ovanligt att företag genomför sådana mätningar.

– Vi har minst tiofaldigat antalet produkter som vi lanserar per tidsenhet. Vi kan kommersialisera de olika stegen i arbetet.

Det kommer sig av den agila principen att arbeta i korta iterationer, med fungerande system i slutet av varje iteration.


Kvalitet och kvantitet. ”Vi har fått bättre precision när det gäller att leverera vad kunderna vill ha”, säger Thomas Petersson, vice vd på IFS.

Ett annat mätetal är något Thomas Petersson kallar för ”kapitalbindning i forskning och utveckling”. Det är, enkelt uttryckt, ett mått på hur mycket av utvecklingsarbetet som inte kan omsättas i produkter som kan säljas, per tidsperiod.

Efter övergången till agilt arbete har kapitalbindningen minskat med mellan 60 och 70 procent.

Ett vanligt problem med agila metoder i geografiskt spridda organisationer är att det är svårt att få till de möten som kontinuerligt behöver genomföras i projektgrupperna. Idealsituationen är att alla utvecklare i ett projekt, och helst även andra inblandande, sitter i samma rum.

– Det har varit vårt största huvudbry med övergången, men vi har själva drivit verksamheten i Sri Lanka i 13 år, så de är en del av verksamheten. Det är ett företag.

Det innebär att det blir enklare att kommunicera än med ett outsourcingföretag i ett annat land. IFS är också noga med att ha med lankeserna i löpande utbytesprogram.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden