Elva ledamöter av representanthuset i USA har vädjat till den amerikanska handelskammaren FTC (Federal Trade Commission), att starta en utredning av Google Buzz. Anledningen uppges vara att Google Buzz misstänks bryta mot de amerikanska integritetslagarna.

I ett brev till FTC hävdar politkerna, fem republikaner och sex demokrater, att med hjälp av Google Buzz exponeras användarnas personliga information till utomstående. I ett av de fall som lagstiftarna nämner hade en nioårig flicka av misstag delat med sig av sin kontaktlista till en person med ett ”sexuellt laddat” användarnamn.

– På grund av det stora antalet användare som drabbas av verktyg som detta, direkt eller indirekt, anser vi det skäligt att en utredning tillsätts för att ta reda på hur personlig information sprids på internet, står det i brevet till FTC.

I den första versionen av Google Buzz som lanserades i februari i år skapade tjänsten en lista över alla kontakter en användare hade i Gmail och gjorde dessa åtkomliga för allmänheten. Det gjorde att okända människor enkelt kunde se en viss persons kontaktnät. Efter stora klagomål från användarna ändrade Google på tjänsten inom några dagar.

På förfrågan kring en eventuell utredning mot Google Buzz uppger en taleskvinna för Google att företaget ser allvarligt på användarnas integritet.

– När vi insåg att vi gjorde många av våra användare upprörda agerade vi snabbt för att förbättra tjänsten och åtgärda de problem som retade upp våra användare, säger Googles taleskvinna.

Lagstiftarna har bett FTC att begära svar på bland annat följande frågor från Google.

  • Tänker Google ändra i sitt användaravtal så att företaget måste be om lov innan det delar med sig av användarnas personliga information?
  • Används information från Google Buzz för att leverera anpassade annonser?
  • Kommer Googles planerade uppköp av annonsföretaget Admob att påverka användarnas personliga integritet?

IDG News

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden