Nu har Skolverket lämnat sitt förslag till ny kursplan för grundskolan till regeringen.

Begreppet digital kompetens nämns inte i förslaget.

Men i vissa av de enskilda ämnesbeskrivningarna ingår digitala metoder som en del av de som ska användas och som eleverna ska kunna.

Det handlar om bild, där digitala material, verktyg och bildtekniker ska finnas med och i musiken ska digitala verktyg kunna användas.

I matematik står att digitala verktyg kan användas för att tolka och använda tabeller, diagram och grafer inom statistik och sannolikhet.

I svenska lyfts digitala medier som ett stöd för muntliga presentationer, redigering och disposition ska kunna göras med hjälp av dator.

Och i ämnet teknik lyfts digitala skisser och digitala modeller fram.